Budżet obywatelski Podkowa Leśna 2017

Budżet obywatelski Podkowa Leśna 2017: harmonogram

  1. Składanie wniosków projektów 22.05.2017 - 30.06.2017
  2. Ogłoszenie wyników 29.09.2018
  3. Realizacja projektów 01.01.2018 - 31.12.2018

Budżet obywatelski Podkowa Leśna 2017: zasady

Budżet partycypacyjny to proces, w trakcie którego mieszkańcy decydują o wydatkowaniu części budżetu miasta: zgłaszając projekty, dyskutując nad nimi, a potem oddając na nie swój głos.
Propozycje pomysłów w ramach budżetu obywatelskiego mógł zgłaszać każdy mieszkaniec Podkowy Leśnej, bez ograniczenia wiekowego. Przeznaczono na to nieco ponad miesiąc czasu (od 22 maja do 30 czerwca).
Formularz można było pobrać ze strony Urzędu Miasta Podkowa Leśna (www.podkowalesna.pl) lub uzyskać w Sekretariacie Urzędu Miasta Podkowa Leśna (ul. Akacjowa 39/41).

Wyniki drugiej edycji budżetu partycypacyjnego w Podkowie Leśnej poznaliśmy 29 września 2017 r.

Zwycięskie projekty: "Dechy do tańca przed Pałacykiem Kasyno", "Czysta Podkowa Leśna. Kupa – to nie problem!".

Numer edycji:
2
Kto może głosować:
wszyscy

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miejski w Podkowie Leśnej

Lokalizacja: ul. Akacjowa 39/41, 05-807 Podkowa Leśna Telefon 22 759 21 00
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości