Budżet obywatelski Pniewy 2017

Edycja budżetu:

2017

Budżet obywatelski Pniewy 2017: harmonogram

  1. Składanie wniosków projektów 01.06.2017 - 31.07.2017
  2. Weryfikacja prawno-merytoryczna złożonych wniosków 01.08.2017 - 30.08.2017
  3. Ogłoszenie listy projektów poddanych pod głosowanie 31.08.2017
  4. Głosowanie 01.09.2017 - 25.09.2017
  5. Ogłoszenie wyników 27.09.2017
  6. Realizacja projektów 01.01.2018 - 31.12.2018

Budżet obywatelski Pniewy 2017: zasady

Budżet obywatelski Pniew realizowany jest po raz czwarty. Do wydania w 2018 roku była kwota 100.00 zł z podziałem po 50.000 zł na zadania realizowane na terenie miasta Pniewy i na terenie gminy. Swoje pomysły można było zgłaszać na specjalnym formularzu pobranym w UMiG lub ze strony wwwpniewywlkp.pl. od 1 czerwca do 31 lipca 2017. Głosowanie odbywało się poprzez specjalną ankietę oddawaną osobiście w siedzibie UMiG. Głosować mógł każdy kto posiada czynne prawo wyborcze. Do głosowania zostało przedstawionych w sumie 14 projektów. Zostaną zrealizowane dwa zadania, które otrzymały największą liczbę głosów poparcia: - Miejsce rekreacyjne dla dzieci, młodzieży i dorosłych osiedle Kwiatowe; - Postawienie altany przy świetlicy wiejskiej w Podpniewkach oraz stworzenie placu zabaw w Podpniewkach

Numer edycji:
4
Kto może głosować:
tylko pełnoletni

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miejski Pniewy

Lokalizacja: ul. Dworcowa 37, 62-045 Pniewy Telefon 61 29 38 600
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości