Budżet obywatelski Płońsk 2018

Edycja budżetu:

2018

Budżet obywatelski Płońsk 2018: harmonogram

  1. Składanie wniosków projektów 22.06.2018 - 03.08.2018
  2. Weryfikacja prawno-merytoryczna złożonych wniosków 06.08.2018 - 17.08.2018
  3. Ogłoszenie listy projektów poddanych pod głosowanie 20.08.2018
  4. Głosowanie 21.09.2018 - 28.09.2018
  5. Ogłoszenie wyników 08.10.2018
  6. Realizacja projektów 01.01.2019 - 31.12.2019

Budżet obywatelski Płońsk 2018: zasady

WYNIKI: http://www.plonsk.pl/plonski-budzet-obywatelski-2018.html

Wśród najpopularniejszych projektów znalazły się między innymi: remont ulicy Poprzecznej i siłownia plenerowa przy ulicy Brzoskwiniowej.
______________________________

Konsultacje społeczne w sprawie części wydatków z budżetu miasta Płońska określa się jako „Płoński Budżet Obywatelski”.
Kwota środków przeznaczonych na realizację Płońskiego Budżetu Obywatelskiego na 2019 rok wynosi 250 000 zł.

Projekty do zrealizowania w ramach Płońskiego Budżetu Obywatelskiego może zgłosić każdy mieszkaniec Płońska, grupa mieszkańców, rada mieszkańców osiedla lub organizacja pozarządowa.
Mieszkaniec, grupa mieszkańców, zarząd osiedla lub organizacja pozarządowa może złożyć nie więcej niż jeden projekt.
Swoje projekty mieszkańcy mogli zgłaszać od 22 czerwca do 3 sierpnia 2018 r.
Wszystkie zgłoszone projekty zostały poddane weryfikacji formalno-prawnej, która dokonywana była sukcesywnie, w miarę napływu projektów przez komórki merytoryczne Urzędu Miasta Płońska przy udziale reprezentantów Rady Miejskiej
w Płońsku.
Weryfikacja projektów trwała od 6 do 17 sierpnia 2018 r.

Uprawniony do udziału w głosowaniu był każdy mieszkaniec Płońska, który najpóźniej w dniu głosowania ukończył 16 lat.
Mieszkańcy mogli głosować od 21 sierpnia do 28 września 2018.

Numer edycji:
4
Kto może głosować:
od 16 r.ż

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miejski w Płońsku

Lokalizacja: ul. Płocka 39, 09-100 Płońsk Telefon 23 662 26 91
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości