Budżet obywatelski Płońsk 2017

Edycja budżetu:

2017

Budżet obywatelski Płońsk 2017: harmonogram

  1. Składanie wniosków projektów 30.06.2017 - 04.08.2017
  2. Weryfikacja prawno-merytoryczna złożonych wniosków 04.08.2017 - 18.08.2017
  3. Głosowanie 21.08.2017 - 30.09.2017
  4. Realizacja projektów 01.01.2018 - 31.12.2018

Budżet obywatelski Płońsk 2017: zasady

Konsultacje społeczne w sprawie części wydatków z budżetu miasta Płońska określa się jako „Płoński Budżet Obywatelski”.

Kwota środków przeznaczonych na realizację Płońskiego Budżetu Obywatelskiego na 2018 rok wynosi 250 000 zł.
Projekty do zrealizowania w ramach Płońskiego Budżetu Obywatelskiego może zgłosić każdy mieszkaniec Płońska, grupa mieszkańców, rada mieszkańców osiedla lub organizacja pozarządowa.
Mieszkaniec, grupa mieszkańców, zarząd osiedla lub organizacja pozarządowa może złożyć nie więcej niż jeden projekt.
Uprawniony do udziału w głosowaniu jest każdy mieszkaniec Płońska, który najpóźniej w dniu głosowania ukończył 16 lat.

W tym roku wśród zwycięskich projektów znalazły się: "Remont ulicy Poprzecznej (odcinek chodnika) i całej ulicy Krzywej", "Siłownia zewnętrzna połączona z placem zabaw na ulicy Brzoskwiniowej", "Zakup piramidy linowej HYPERION wraz z dodatkiem (Osiedle nr 10)".

Numer edycji:
3
Kto może głosować:
od 16 r.ż

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miejski w Płońsku

Lokalizacja: ul. Płocka 39, 09-100 Płońsk Telefon 23 662 26 91
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości