Budżet obywatelski Płock 2018

Edycja budżetu:

2018

Budżet obywatelski Płock 2018: harmonogram

  1. Kampania promocyjno-informacyjna 07.07.2018 - 31.12.2018
  2. Składanie wniosków projektów 04.12.2017 - 13.08.2018
  3. Weryfikacja prawno-merytoryczna złożonych wniosków 13.08.2018 - 14.09.2018
  4. Głosowanie 01.10.2018 - 14.10.2018
  5. Ogłoszenie wyników 22.10.2018
  6. Realizacja projektów 01.01.2019 - 31.12.2019

Budżet obywatelski Płock 2018: zasady

WYNIKI: http://mojemiasto.plock.eu/index.php/edycja2017/70-poznajcie-wyniki-glosowania

Najwięcej głosów zdobył projekt "Rozbudowa Centrum Terapeutyczno-rehabilitacyjnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2 w Płocku o II piętro".
______________________________________

Budżet Obywatelski Płocka to konsultacje społeczne z mieszkańcami Płocka dotyczące części wydatków z budżetu Miasta Płocka określanych jako „Budżet Obywatelski Płocka”.
Mieszkańcy mogą złożyć swoje projekty w ramach dwóch kategorii:
Ogólnomiejski – dotyczący potrzeb mieszkańców więcej niż jednego osiedla
Osiedlowy – dotyczący potrzeb mieszkańców jednego z 21 płockich osiedli lub jego części, np. ulicy.

Przewidywana kwota środków przeznaczonych na Budżet Obywatelski Płocka wynosi 5 mln złotych.
Projekty do zrealizowania w ramach Budżetu Obywatelskiego Płocka może zgłosić:
–każdy mieszkaniec Płocka, tj. osoba zameldowana na pobyt stały lub czasowy, który najpóźniej w dniu zgłaszania projektu kończy 16 lat,
–grupa mieszkańców, w skład której wchodzą osoby zameldowane na pobyt stały lub czasowy, które najpóźniej w dniu zgłaszania projektu kończą 16 lat,
–rada mieszkańców osiedla, działająca na terenie miasta Płocka,
–organizacja pozarządowa zarejestrowana i działająca na terenie miasta Płocka

Mieszkaniec, grupa mieszkańców, rada mieszkańców osiedla lub organizacja pozarządowa może złożyć więcej niż jeden projekt.

Zgłaszanie projektów było możliwe w dniach: 4 lipca - 13 sierpnia 2018 r.
W głosowaniu może wziąć udział każdy mieszkaniec Płocka, zameldowany na pobyt stały lub czasowy na terenie miasta, który najpóźniej do ostatniego dnia głosowania ukończył 16 lat.

Głosowanie mieszkańców odbywa się w dniach 1 do 14 października 2018 r. Z kolei jego wyniki poznamy 22 października 2018 r.

Numer edycji:
7
Kto może głosować:
od 16 r.ż tylko os. zameldowane

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miasta Płocka

Lokalizacja: Stary Rynek 1, 09-400 Płock Telefon 24 364 55 55
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości