Budżet obywatelski Pleszew 2017

Edycja budżetu:

2017

Budżet obywatelski Pleszew 2017: harmonogram

  1. Kampania promocyjno-informacyjna 22.05.2017 - 31.05.2017
  2. Składanie wniosków projektów 01.06.2017 - 30.06.2017
  3. Weryfikacja prawno-merytoryczna złożonych wniosków 03.07.2017 - 15.07.2017
  4. Ogłoszenie listy projektów poddanych pod głosowanie 31.07.2017
  5. Rozpatrywanie odwołań 01.08.2017 - 15.09.2017
  6. Ogłoszenie wyników 19.09.2017
  7. Realizacja projektów 01.01.2018 - 31.12.2018

Budżet obywatelski Pleszew 2017: zasady

Pleszewski Budżet Obywatelski realizowany był po raz czwarty. Podobnie, jak w ubiegłych latach, środki podzielono na zadania inwestycyjne i pozainwestycyjne. Po raz pierwszy, wygospodarowano także budżet młodzieżowy. W tym roku zrezygnowano z głosowania tradycyjnego, na kartach do głosowania. Zgłoszone projekty można było poprzeć wyłącznie za pośrednictwem internetu.Termin zgłaszania zadań upływa każdego roku 30 czerwca, a głosowanie odbywa się od 1 sierpnia do 15 września.

W głosowaniu na projekty zgłoszone do Pleszewskiego Budżetu Obywatelskiego wzięło udział 11,8 proc. uprawnionych do głosowania osób dorosłych oraz 2,5 proc. uprawnionych nastolatków w ramach Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego. Złożono w sumie 2781 kart do głosowania. Spośród 13 projektów poddanych pod głosowanie, do realizacji wybrano 5.

Zadania inwestycyjne:
1. Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Miasta i Gminy Pleszew poprzez zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz ze sprzętem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pleszewie, koszt.193 tys. zł
2. Modernizacja i przebudowa kina HEL w Pleszewie, koszt 200 tys. zł

Zadania pozainwestycyjne:
1. Misterium Męki Pańskiej – widowisko plenerowe, koszt 35 500 zł
2. Summer Festival Pleszew 2018 – Muzyka Każdego Pokolenia, koszt 45 000 zł

Budżet Młodzieżowy:
1. Zajęcia z Krav Magi, koszt 10 000 zł.

Numer edycji:
4
Kto może głosować:
tylko pełnoletni od 16 r.ż

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miasta i Gminy Pleszew

Lokalizacja: ul. Rynek 1, 63-300 Pleszew Telefon +48 62 74 28 310
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości