Budżet obywatelski Piwniczna-Zdrój 2017

Edycja budżetu:

2017

Budżet obywatelski Piwniczna-Zdrój 2017: harmonogram

  1. Maraton pisania wniosków 09.01.2017 - 28.02.2017
  2. Składanie wniosków projektów 09.01.2017 - 28.02.2017
  3. Weryfikacja prawno-merytoryczna złożonych wniosków 01.03.2017 - 09.03.2017
  4. Ogłoszenie listy projektów poddanych pod głosowanie 10.03.2017 - 15.03.2017
  5. Głosowanie 16.03.2017 - 24.03.2017
  6. Ogłoszenie wyników 31.03.2017
  7. Realizacja projektów 01.04.2017 - 31.12.2017

Budżet obywatelski Piwniczna-Zdrój 2017: zasady

Do budżetu obywatelskiego Piwnicznej Zdroju można zgłaszać zadania, których wartość nie przekroczy 100 tys. zł i będę ogólnodostępne. Pod wnioskiem projektu trzeba zebrać co najmniej 30 podpisów innych mieszkańców. Każdy może poprzeć dowolną liczbę zadań. Jeśli projekt przejdzie pozytywną weryfikację, zostaje dopuszczony do głosowania. Każdy może oddać głos na jeden projekt. Wygrywają zadania z największą liczbą głosów, które mieszczą się w puli środków przeznaczonych na budżet obywatelski. Jeżeli dwa lub więcej projektów uzyska taką samą liczbę głosów, o ich kolejności na liście zdecyduje publiczne losowanie. Głosować i zgłaszać projekty mogą osoby, które ukończyły 16. rok życia.

W pierwszej edycji wygrał projekt: Modernizacja ogólnodostępnego terenu przy Szkole Podstawowej w Wierchomli Wielkiej.

Numer edycji:
1
Kto może głosować:
od 16 r.ż

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miasta i Gminy Piwniczna Zdrój

Lokalizacja: ul. Rynek 20, 33-350 Piwniczna Zdrój Telefon 184464019
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości