Budżet obywatelski Pińczów 2017

Edycja budżetu:

2017

Budżet obywatelski Pińczów 2017: harmonogram

  1. Składanie wniosków projektów 15.05.2017 - 30.06.2017
  2. Głosowanie 01.09.2017 - 20.09.2017
  3. Ogłoszenie wyników 30.09.2017
  4. Realizacja projektów 01.01.2018 - 31.12.2018

Budżet obywatelski Pińczów 2017: zasady

Na projekty zgłoszone w ramach budżetu obywatelskiego może głosować każdy mieszkaniec Pińczowa, który w dniu głosowania ukończył 16. rok życia. Co do zgłoszonych projektów, wartość realizacji poszczególnych nie może przekraczać 100 tysięcy złotych. Warunkiem jest także to, że inwestycja ma służyć dobru ogólnemu (dostęp do korzystania z inwestycji mają mieć mieszkańcy gminy). W 2017 roku, w Pińczowie po raz drugi przeprowadzono głosowanie (i sam budżet obywatelski). Do realizacji w 2018 roku, w ramach budżetu obywatelskiego zakwalifikowało się sześć projektów (największa liczba głosów). Są wśród nich rozbudowy placów zabaw, budowy terenów rekreacyjnych, a także zakup sprzętu nagłaśniającego, do pińczowskiego domu kultury. Co roku na realizację budżetu obywatelskiego przeznaczana jest kwota równa kwocie funduszu sołeckiego na dany rok dla gminy Pińczów.

Głosowanie na wnioski zgłoszone w ramach budżetu obywatelskiego Pińczowa zakończyło się 20 września. Po podliczeniu głosów zdecydowano, że zrealizowanych będzie sześć projektów. Najwięcej głosów otrzymał ten pod nazwą "Budowa parkingu oraz wymiana chodnika przy ulicy Sikorskiego w Pińczowie". W tym roku aż 20 zgłoszonych wniosków przeszło pozytywną weryfikację Zespołu Opiniującego. Na te projekty każdy mieszkaniec Pińczowa mógł oddać głos. Każdy tylko raz.

Największe poparcie otrzymał wniosek dotyczący budowy parkingu i wymiany chodnika przy ulicy Sikorskiego w Pińczowie - aż 382 głosy. Tylko o sześć głosów mniej otrzymał ten pod nazwą przebudowa ulicy Hugona Kołłątaja w Pińczowie. Na trzecim miejscu pod względem uzyskanej liczby głosów uzyskał wniosek "Ciąg pieszy łączący ulicę Witosa ze Stokiem. Doposażenie placu zabaw".

Łącznie w ramach budżetu obywatelskiego, w 2018 roku zostanie zrealizowanych sześć projektów. Dotyczą one powszechnych spraw: przebudowy ulicy, wymiany chodnika, wykonania miejsca rekreacji. W ramach budżetu zostanie zakupiony także sprzęt nagłaśniający dla Pińczowskiego Samorządowego Centrum Kultury.

Numer edycji:
2
Kto może głosować:
od 16 r.ż

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd gminy Pińczów

Lokalizacja: 3 Maja 10, 28-400 Pińczów Telefon 41 357 38 71
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości