Budżet obywatelski Pińczów 2018

Edycja budżetu:

2018

Budżet obywatelski Pińczów 2018: harmonogram

  1. Składanie wniosków projektów 15.05.2018 - 30.06.2018
  2. Weryfikacja prawno-merytoryczna złożonych wniosków 01.07.2018 - 30.07.2018
  3. Głosowanie 01.09.2018 - 20.09.2018
  4. Ogłoszenie wyników 30.09.2018
  5. Realizacja projektów 01.01.2019 - 31.12.2019

Budżet obywatelski Pińczów 2018: zasady

W Pińczowie to trzecia już edycja budżetu obywatelskiego. Od wtorku, 15 maja w Urzędzie Miejskim były przyjmowane wnioski autorskich projektów. Jak co roku kwota na realizację pozytywnie ocenionych wniosków to około 600 tysięcy złotych.

Od 15 maja do 30 czerwca można było zgłaszać wnioski do budżetu obywatelskiego. Propozycje projektów mogła zgłosić grupa 25 mieszkańców miasta Pińczowa, którzy mają ukończone 18 lat oraz instytucje publiczne, spółdzielnie mieszkaniowe i organizacje pozarządowe działające na terenie miasta Pińczowa.

Projekty zgłoszone przez mieszkańców musiały spełniać kilka wymagań:
- możliwe do zrealizowania (technicznie i organizacyjnie);
- ogólnodostępność projektu - z efektu realizacji zadania będzie korzystał ogół mieszkańców;
- wartościowe dla społeczeństwa;
- koszt realizacji projektu nie może przekraczać 100 tysięcy złotych.

Każdy zgłoszony projekt był oceniany przez specjalnie powołany Zespół Opiniujący.

Te projekty, które przeszły pozytywnie weryfikację zespołu znalazły się na liście do głosowania i każdy mieszkaniec Pińczowa mógł oddać swój głos na faworyta.

Głosowanie odbyło się w dniach 1-20 września.

Numer edycji:
3
Kto może głosować:
od 16 r.ż

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd gminy Pińczów

Lokalizacja: 3 Maja 10, 28-400 Pińczów Telefon 41 357 38 71
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości