Budżet obywatelski Piła 2018

Edycja budżetu:

2018

Budżet obywatelski Piła 2018: harmonogram

  1. Składanie wniosków projektów 26.06.2018 - 27.07.2018
  2. Głosowanie 10.09.2018 - 12.10.2018
  3. Realizacja projektów 31.12.2018

Budżet obywatelski Piła 2018: zasady

W budżecie obywatelskim wyłonione zostaną zwycięskie projekty w dwóch kategoriach: zadań małych (do 30 tysięcy złotych) oraz zadań osiedlowych (do 300 tysięcy złotych). Swój pomysł może zgłosić każdy pilanin, który uzbiera poparcie co najmniej 15 innych mieszkańców.

Przy składaniu propozycji projektów ważne jest też przygotowanie wstępnej wyceny i uzasadnienia, dlaczego ten projekt jest ważny dla lokalnej społeczności. Projekt musi dotyczyć jednego z dziewięciu wskazanych obszarów Piły.

W głosowaniu może wziąć udział każdy mieszkaniec Piły. Ma do dyspozycji po pięć głosów na zadania małe i osiedlowe. Zwycięskie zadania zostaną zrealizowane w 2019 roku, z ewentualną możliwością dokończenia w kolejnym roku.

W 2019 roku decyzją mieszkańców zostaną zrealizowane następujące projekty:
- Budowa pasieki miejskiej z zakupem rodzin pszczelich,
- Przebudowa nawierzchni placu zabaw w Szkole Podstawowej nr 2,
- Wzmocnienie skarpy przy ścieżce rowerowej wiodącej od al. Wyzwolenia na bulwary nadrzeczne przy moście Władysława Łokietka,
- Przebudowa chodnika przy ul. Wyspiańskiego oraz postawienie kilku ławeczek,
- Zakup kolejnych elementów placu zabaw przy ul. Rodakowskiego w Pile,
- Przebudowa skweru w rejonie ul. Kasztelańska — Staropolska — Wenedów -działka 95/10 i 95/2,
- Instalacja ławek i małej architektury na terenie osiedla Motylewo,
- Oświetlenie ulicy Margonińskiej 2-18,
- Budowa siłowni napowietrznej oraz placu zabaw przy Placu Inwalidów,
- Budowa siłowni zewnętrznej pomiędzy placem zabaw a boiskiem do piłki nożnej przy ul. Złotej,
- Przebudowa i modernizacja ogrodu przedszkolnego przy Przedszkolu nr 3,
- Budowa stanowisk do pozostawienia rowerów, montaż wyposażenia boisk w sprzęty umożliwiające podejmowanie aktywności fizycznej oraz urządzenia wykorzystujące odnawialne źródła energii wraz z aranżacją skalno-roślinną miejsc przy wejściu do Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Bydgoskiej 23,
- Modernizacja bieżni okólnej boiska lekkoatletycznego na terenie Szkoły Podstawowej nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Pile przy ul. Lelewela 40,
- Budowa chodnika po obu stronach ul. Asnyka od ul. Orzeszkowej do Kochanowskiego,
- Budowa parkingu przy przedszkolu nr 14 wraz z przebudową chodników na terenie przedszkola,
- Rewitalizacja terenów zielonych nad rzeką Gwdą na Osiedlu Jadwiżyn – działka 42/3,
- Rewitalizacja placu zabaw przy ul. Kasztelańskiej, stworzenie strefy dla dzieci starszych i młodzieży,
- Oświetlenie ulicy Kolibrowej,
- Budowa ogrodzenia Publicznego Przedszkola nr 3.

Numer edycji:
6
Kto może głosować:
od 16 r.ż

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miasta Piły

Lokalizacja: Plac Staszica 10, 64-920 Piła Telefon 67 2126210
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości