Budżet obywatelski Piła 2017

Edycja budżetu:

2017

Budżet obywatelski Piła 2017: harmonogram

  1. Składanie wniosków projektów 11.04.2017 - 05.05.2017
  2. Ogłoszenie listy projektów poddanych pod głosowanie 12.06.2017
  3. Głosowanie 12.06.2017 - 21.07.2017
  4. Ogłoszenie wyników 04.08.2017
  5. Realizacja projektów 01.01.2018 - 31.12.2018

Budżet obywatelski Piła 2017: zasady

Termin zgłaszania propozycji minął 5 maja 2017. Projekty, które zostały zweryfikowane pozytywnie trafiły na karty do głosowania z podziałem na osiedla i zadania:
Małe (koszt realizacji do 30 tys. zł), osiedlowe (koszt od 30 tys. zł do 300 tys. zł.).

Głosowanie trwało od 12 czerwca do 21 lipca 2017. Głosować można było osobiście lub przez portal www.konsultacjespoleczne.pila.pl. Jedna osoba mogła oddać maksymalnie 5 głosów, na zadania osiedlowe i 5 głosów na zadania małe.

W głosowaniu wzięło udział 11296 osób, czyli 16,5% uprawnionych do głosowania. Do realizacji w 2018 roku wybrano 22 projekty. Zadania z największą liczbą głosów zostały ujęte w budżecie obywatelskim jako pierwsze. Pozostałe będą kolejno realizowane do wyczerpania środków finansowych budżetu obywatelskiego.

Decyzją mieszkańców w 2018 roku zrealizowane zostaną następujące inwestycje:
- Przebudowa chodnika przechodzącego przez cmentarz przy ul. Salezjańskiej,
- Remont schodów przy baszcie przy skrzyżowaniu Al. Wojska Polskiego z ul. Chopina,
- Budowa podjazdu dla niepełnosprawnych przy Przedszkolu nr 4 w Pile,
- Budowa nawierzchni chodnika z ul. Rodakowskiego (między nr 67 i 69) do ul. Lelewela,
- Budowa na Osiedlu Koszyce nad Gwdą siłowni zewnętrznej,
- Zainstalowanie na przejściu dla pieszych przy ul. Królowej Jadwigi bezpiecznego i inteligentnego przejścia dla pieszych,
- Budowa podjazdu dla niepełnosprawnych przy Przedszkolu nr 6 w Pile,
- Zainstalowanie w Pile przy ul. Kamiennej na osiedlu Gładyszewo bezpiecznego i inteligentnego przejścia dla pieszych,
- Rozbudowa zatoki autobusowej przy Szkole Podstawowej nr 3,
- Budowa ciągu pieszego wraz z oświetleniem pomiędzy ulicami Kruczą i Kukułczą,
- Przebudowa bazy sportowej na terenie Szkoły Podstawowej nr 11 im. Królowej Jadwigi,
- Przebudowa placu zabaw przy Przedszkolu nr 3 w Pile,
- Budowa stanowiska dla autokarów i parkingu dla rodziców dowożących dzieci do Szkoły Podstawowej nr 2,
- Przebudowa sięgacza ul. Lelewela wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem,
- Wykonanie kanalizacji na odcinku drogi ul. Żeleńskiego od numeru 129 do 123C,
- Rewitalizacja terenu Przedszkola nr 19 przez modernizację placu zabaw oraz budowę podjazdu dla osób niepełnosprawnych,
- Budowa chodnika wzdłuż ul. Medycznej,
- Przebudowa zejścia ze skarpy od ul. Kopernika do ul. Chopina,
- Przebudowa fragmentu ogrodzenia boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 7,
- Budowa boiska wielofunkcyjnego na Osiedlu Koszyce,
- Budowa parkingu przy ul Rogozińskiej (działka 192/32 o 0025) oraz przy ul. Cichej (działka nr 799 o. 0025),
- Budowa ul. Kukułczej pomiędzy ul. Sowią i ul. Orlą z wjazdami do posesji.

Numer edycji:
5
Kto może głosować:
od 16 r.ż

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miasta Piły

Lokalizacja: Pl. Staszica 10, 64-920 Piła Telefon 67 212 62 10
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości