Budżet obywatelski Piła 2017

Edycja budżetu:

2017

Budżet obywatelski Piła 2017: harmonogram

  1. Składanie wniosków projektów 11.04.2017 - 05.05.2017
  2. Ogłoszenie listy projektów poddanych pod głosowanie 12.06.2017
  3. Głosowanie 12.06.2017 - 21.07.2017
  4. Ogłoszenie wyników 04.08.2017
  5. Realizacja projektów 01.01.2018 - 31.12.2018

Budżet obywatelski Piła 2017: zasady

Termin zgłaszania propozycji minął 5 maja 2017. Projekty, które zostały zweryfikowane pozytywnie trafiły na karty do głosowania z podziałem na osiedla i zadania:
Małe (koszt realizacji do 30 tys. zł), osiedlowe (koszt od 30 tys. zł do 300 tys. zł.).
Głosowanie trwało od 12 czerwca do 21 lipca 2017. Głosować można było osobiście lub przez portal www.konsultacjespoleczne.pila.pl. Jedna osoba mogła oddać maksymalnie 5 głosów, na zadania osiedlowe i 5 głosów na zadania małe.
W głosowaniu wzięło udział 11296 osób, czyli 16,5% uprawnionych do głosowania. Do realizacji w 2018 roku wybrano 22 projekty. Zadania z największą liczbą głosów zostały ujęte w budżecie obywatelskim jako pierwsze. Pozostałe będą kolejno realizowane do wyczerpania środków finansowych budżetu obywatelskiego.

Numer edycji:
5
Kto może głosować:
od 16 r.ż

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miasta Piły

Lokalizacja: Pl. Staszica 10, 64-920 Piła Telefon 67 212 62 10
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości