Budżet obywatelski Piekary Śląskie 2018

Edycja budżetu:

2018

Budżet obywatelski Piekary Śląskie 2018: harmonogram

  1. Kampania promocyjno-informacyjna 07.05.2018 - 18.05.2018
  2. Składanie wniosków projektów 01.03.2018 - 04.04.2018
  3. Weryfikacja prawno-merytoryczna złożonych wniosków 20.05.2018
  4. Ogłoszenie listy projektów poddanych pod głosowanie 24.05.2018
  5. Głosowanie 25.05.2018 - 10.06.2018
  6. Ogłoszenie wyników 20.06.2018
  7. Realizacja projektów 01.01.2019 - 31.12.2019

Budżet obywatelski Piekary Śląskie 2018: zasady

W ramach piątej edycji budżetu obywatelskiego w Piekarach Śląskich przeznaczono 2 miliony złotych z budżetu miasta

Budżet Obywatelski to przedsięwzięcie, w którym może wziąć udział każdy mieszkaniec Piekar Śląskich. Niepełnoletni mieszkańcy musza jednak przedstawić zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na przetwarzanie danych osobowych w Piekarskim Budżecie Obywatelskim. Do tegorocznej edycji można było zgłaszać zarówno projekty „twarde” (czyli inwestycyjne), jak i projekty „miękkie” (czyli, na przykład, kulturalne, artystyczne, społeczne). Chętni mogli zgłaszać projekty osobiście w Punkcie Informacyjnym Budżetu Obywatelskiego w swoim okręgu, internetowo na stronie obywatelski.piekary.pl.

Tegoroczne głosowanie odbyło się na przełomie maja i czerwca. Liczba głosujących w tegorocznej edycji wyniosła 6162 osoby. Oddano 1700 głosów w sposób tradycyjny, natomiast internetowo zagłosowało 4462 mieszkańców.
Wyniki prezentują się następująco:
Okręg Osiedle Wieczorka: „Budowa parkingów na Osiedlu Wieczorka (Nowe Osiedle)” – 341 punktów.
Okręg Piekary: „Plac zabaw oraz bieżnia lekkoatletyczna” – 771 punktów,
„Piekarski ogród spotkań „Zielona Przystań” – 554 punktów.
Okręg Brzeziny Śląskie: „Nowoczesne łazienki w Miejskiej Szkole Podstawowej nr 15 w Piekarach Śląskich” – 1835 punktów,
„Z deszczu pod dach – wiata przystankowa” – 46 punktów.
Okręg Dąbrówka Wielka: Przebudowa boiska „SZKOLNEGO” – 787 punktów,
„Ochrona ludności i mienia dzielnicy Dąbrówka Wielka i Miasta Piekary Śląskie” – 782 punkty,
„Poprawa infrastruktury sportowej na obiekcie sportowym MOSIR przy ul. Szymanowskiego 2b w Piekarach Śląskich” – 176 punktów.
Okręg Kamień i Osiedle Powstańców: „Aleja Spacerowa-modernizacja terenu pomiędzy szkołą, przedszkolem i żłobkiem ” – 1680 punktów.
Okręg Szarlej: „Wyposażenie biblioteki Centralnej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Piekarach Śląskich” – 1684 punktów.
Okręg Józefka, Stare Osiedle Wieczorka: „Wymiana parkietu sali gimnastycznej w Miejskiej Szkole Podstawowej nr 9 – 906 punktów,
„Podłogi nowe, bezpieczne i kolorowe” – 740 punktów,
„Psim odchodom i śmieciom-STOP! Pojemniki i kosze na śmieci” – 362 punkty
„Lustro drogowe skrzyżowania ulic L. Okulickiego z G. Waculika” – 209 punktów,
„Wiata dla seniora…i nie tylko” – 163 punkty.
Okręg Kozłowa Góra: „III etap zagospodarowania parku Donnersmarcków w Kozłowej Górze” – 147 punktów,
„Zwiększenie bezpieczeństwa na drogach komunikacyjnych w Kozłowej Górze”- 69 punktów.
Okręg Brzozowice: „Rozwój sportów wodnych” (projekt ponadlokalny) – 313 punktów.

Numer edycji:
5
Kto może głosować:
wszyscy niepełnoletni za zgodą opiekuna

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miasta Piekary Śląskie

Lokalizacja: ul. Bytomska 84, 41-940 Piekary Śląskie Telefon 32 287 20 41
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości