Budżet obywatelski Piekary Śląskie 2017

Edycja budżetu:

2017

Budżet obywatelski Piekary Śląskie 2017: harmonogram

  1. Konsultacje społeczne 01.01.2017 - 31.03.2017
  2. Składanie wniosków projektów 01.03.2017 - 14.04.2017
  3. Weryfikacja prawno-merytoryczna złożonych wniosków 16.04.2017 - 30.04.2017
  4. Ogłoszenie listy projektów poddanych pod głosowanie 01.05.2017 - 22.05.2017
  5. Składanie odwołań 01.05.2017 - 22.05.2017
  6. Rozpatrywanie odwołań 01.05.2017 - 22.05.2017
  7. Głosowanie 22.05.2017 - 11.06.2017
  8. Ogłoszenie wyników 18.06.2017
  9. Konkurs na realizację projektów 01.07.2017 - 31.12.2017
  10. Realizacja projektów 01.01.2018 - 31.12.2018

Budżet obywatelski Piekary Śląskie 2017: zasady

Miasto w ramach BO jest podzielone na 9 okręgów. W każdym z nich może zostać zrealizowanych od 1 do 3 inwestycji w zależności od ilości głosów mieszkańców i dostępnych środków. Ponadto odbywa się głosowanie na projekt ponadlokalny, z którego skorzystają wszyscy mieszkańcy miasta.
W ubiegłym roku było to zamontowanie defibrylatorów w kilku placówkach w Piekarach Śląskich.
W 2017 roku w ramach czwartej edycji budżetu obywatelskiego mieszkańcy oddali niemal 13 tysięcy głosów. Powstaną m.in. nowe place zabaw i siłownie zewnętrzne.
Wyniki głosowania:
Okręg Osiedle Wieczorka: Wodny plac zabaw – 1 025 punktów
Okręg Piekary: Plac zabaw i siłownia zewnętrzna – II etap – 1 406 punktów
Okręg Dąbrówka Wielka: Budowa placu zabaw oraz wykonanie nawierzchni z kostki betonowej w rejonie DDK w Dąbrówce Wielkiej – 623 punktów
Okręg Kamień i Osiedle Powstańców: Boisko wielofunkcyjne przy Zespole Szkół nr 1 w Piekarach Śląskich – 1 101 punktów
Okręg Szarlej: Plac zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 1 w Piekarach Śląskich – 1 203 punktów
Okręg Brzozowice: Plac zabaw przy ul. Trzech Bohaterów – 848 punktów
Okręg Brzeziny Śląskie: Siłownia pod chmurką w Brzezinach Śląskich – 994 punktów
Okręg Józefka i Oś. Wschód: „Ogródek rekreacyjny” przy starym sadzie – 901 punktów

Okręg Kozłowa Góra: II etap rewitalizacji Parku Donnersmarcków w Kozłowej Górze – budowa amfiteatru i muszli koncertowej – 828 punktów

Numer edycji:
3
Kto może głosować:
tylko pełnoletni

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miasta Piekary Śląskie

Lokalizacja: ul. Bytomska 84, 41-940 Piekary Śląskie Telefon 32 393 94 11
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości