Budżet obywatelski Piaseczno 2018

Edycja budżetu:

2018

Budżet obywatelski Piaseczno 2018: harmonogram

  1. Składanie wniosków projektów 01.03.2018 - 30.03.2018
  2. Weryfikacja prawno-merytoryczna złożonych wniosków 01.04.2018 - 04.05.2018
  3. Ogłoszenie listy projektów poddanych pod głosowanie 18.05.2018
  4. Głosowanie 01.06.2018 - 15.06.2018
  5. Ogłoszenie wyników 30.06.2018
  6. Realizacja projektów 01.01.2019 - 31.12.2019

Budżet obywatelski Piaseczno 2018: zasady

Budżet Obywatelski w Piasecznie na rok 2019 stanowią środki finansowe budżetu Gminy Piaseczno przeznaczane na realizację zadań zlokalizowanych w granicach administracyjnych miasta Piaseczno wybranych przez mieszkańców miasta Piaseczno.

Jednostką przeprowadzającą BO na terenie miasta Piaseczno jest Urząd Miasta i Gminy Piaseczno, reprezentowany przez Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno.

Jakie projekty można było zgłosić w BO?

Do Budżetu Obywatelskiego mogły być zgłaszane projekty, które:
- możliwe są do realizacji w roku budżetowym 2019;
- mieszczą się w zadaniach własnych gminy;
- mieszczą się w ramach ogólnodostępności, to znaczy są dostępne dla wszystkich mieszkańców, bez opłat za korzystanie, w godzinach umożliwiających korzystanie osobom zainteresowanym.

Maksymalna wartość jednego projektu nie może przekroczyć 100.000 złotych. Na projekty ogólnomiejskie przeznacza się 400.000 złotych. Na projekty lokalne przeznacza się 1.000.000 złotych, po 250.000 złotych.

Do kiedy można zgłaszać projekty?

Projekty można było składać od 1 do 30 marca 2018 r.

Kto mógł złożyć projekt?

Jeden projekt może mieć jednego pomysłodawcę formalnego – osobę fizyczną, właściwą do kontaktu w sprawach dotyczących projektu.

W przypadku Pomysłodawcy będącego osobą małoletnią do formularza należy dołączyć zgodę opiekuna prawnego,

Jak można było złożyć projekt?

Projekty mogły być zgłaszane za pomocą:
- papierowego formularza zgłoszeniowego projektu BO;
- internetowego formularza zgłoszeniowego projektu BO udostępnionego przez internetowy system obsługi BO. Formularz dostępny jest tutaj: piaseczno.budzet-obywatelski.org

Do formularza należało dołączyć listę 15 osób popierających projekt, z czego wszystkie osoby popierające są mieszkańcami Gminy Piaseczno, przy czym minimum 10 z nich to mieszkańcy miasta Piaseczno. Pomysłodawca nie jest wliczany w grono osób popierających projekt.

Po wypełnieniu formularz internetowy należało odesłać do rozpatrzenia do 30 marca 2018 r.
Formularz papierowy należy przekazać do Kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno do 30 marca 2018 r.

Weryfikacja projektów

Weryfikacja projektów w ramach drugiej edycji Budżetu Obywatelskiego trwała od 1 kwietnia do 4 maja 2018 r. Ocenie podlegały kryteria formalne i merytoryczne.

Głosowanie nad projektami

Pozytywnie zweryfikowane projekty zostanły poddane głosowaniu. Z kolei kolejność projektów na listach do głosowania ustalana jest w drodze publicznego losowania. Głosować można: osobiście w punktach wyznaczonych odpowiednim Zarządzeniem Burmistrza lub za pomocą internetowego systemu obsługi BO.

Głosować mogli mieszkańcy miasta Piaseczno, którzy są w stanie potwierdzić swoje zamieszkanie w granicach administracyjnych miasta Piaseczno. W przypadku pomysłodawcy będącego osobą małoletnią do karty należało dołączyć zgodę opiekuna prawnego.

Głosowanie przewidziano od 1 do 15 czerwca 2018 r. Z kolei wyniki tego procesu poznamy do 30 czerwca 2018 r.

Zwycięskie projekty: "Liga Narodów w Piasecznie - turniej dla dzieci piłka nożna", "Poprawa szkolenia zawodników - zakup sprzętu do pomiaru parametrów motorycznych", "Ławeczki z oparciem i stojakiem na rowery - dla relaksu - wygoda jak w miastach uzdrowiskowych", "Śpiewające ptaki oraz rude wiewiórki w parkach, skwerach i zieleńcach - zamontujmy budki lęgowe i obserwujmy ptaki!" i "WIEŻA DLA JERZYKÓW ... budki dla ptaków".

Pełna lista zwycięskich projektów dostępna jest tutaj: https://piaseczno.budzet-obywatelski.org/wyniki.

Numer edycji:
2
Kto może głosować:
tylko os. zameldowane tylko pełnoletni

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

Lokalizacja: ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno Telefon 22 70 17 500
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości