Budżet obywatelski Piaseczno 2017

Edycja budżetu:

2017

Budżet obywatelski Piaseczno 2017: harmonogram

  1. Składanie wniosków projektów 08.05.2017 - 11.06.2017
  2. Weryfikacja prawno-merytoryczna złożonych wniosków 08.05.2017 - 31.07.2017
  3. Głosowanie 01.09.2017 - 17.09.2017
  4. Realizacja projektów 01.01.2018 - 31.12.2018

Budżet obywatelski Piaseczno 2017: zasady

Budżet Obywatelski w Piasecznie na rok 2018 stanowią środki finansowe budżetu Gminy Piaseczno przeznaczane na realizację zadań zlokalizowanych w granicach administracyjnych miasta Piaseczno wybranych przez mieszkańców miasta Piaseczno (zwanego dalej „Piasecznem”).

W dniach 8 maja 2017 r. – 11 czerwca 2017 r. odbył się proces zgłaszania projektów do Budżetu
Obywatelskiego w Piasecznie na rok 2018. W pierwszej edycji BO wpłynęły 62 projekty.

Weryfikacja projektów do Budżetu Obywatelskiego w Piasecznie została przeprowadzona w
dniach 8 maja – 31 lipca 2017 r. W tym okresie projekty były analizowane w zakresie formalnym oraz merytorycznym.

Do głosowania skierowano 35 projektów. O ich realizacji decydowało głosowanie mieszkańców.

Po zakończeniu i zweryfikowaniu zgodności głosów z Regulaminem Budżetu Obywatelskiego w
głosowaniu zwyciężyło łącznie 9 projektów. Warunkiem zwycięstwa projektu było spełnienie
dwóch kryteriów:
I. Wygrywają projekty kolejno wg ich popularności (liczby głosów), aż do wyczerpania
puli przeznaczonej na dany obszar (400 tys. zł na projekty ogólnomiejskie i po 250
tys. zł na każdy obszar projektów lokalnych)
II. Projekt zwycięski musi zebrać przynajmniej 10% głosów w swojej kategorii.
Jednakże, ze względu na wolne środki w puli Budżetu Obywatelskiego Burmistrz Miasta i Gminy
Piaseczno zdecydował się zarekomendować Radzie Miejskiej projekty spełniające tylko jedno z
dwóch powyższych kryteriów.

Wybrane, zwycięskie projekty: "Budowa chodnika wzdłuż ulicy Żółkiewskiego", "Rozbudowa systemu rowerów miejskich o dodatkową stację: Piaseczno- Stadion Miejski", "Monitoring na Osiedlu Kusocińskiego oraz Park Zachodni lub Os. Wojska Polskiego".

Numer edycji:
1
Kto może głosować:
tylko os. zameldowane tylko pełnoletni

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

Lokalizacja: ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno Telefon 22 70 17 500
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości