Budżet obywatelski Pasłęk 2018

Edycja budżetu:

2018

Budżet obywatelski Pasłęk 2018: harmonogram

  1. Składanie wniosków projektów 30.07.2018 - 07.09.2018
  2. Głosowanie 01.10.2018 - 19.10.2018
  3. Realizacja projektów 01.01.2019 - 31.12.2019

Budżet obywatelski Pasłęk 2018: zasady

Na tegoroczną edycję budżetu obywatelskiego zostały przeznaczone środki z budżetu gminy w wysokości 400 000 zł. Z tego na projekty zlokalizowane na terenie miasta Pasłęka – 252 000 zł, natomiast na projekty zlokalizowane na terenach wiejskich gminy Pasłęk – 148 000 zł.
Projekty zadań należało składać w okresie od 30 lipca do 7 września 2018 roku. Ogółem wpłynęło 14 projektów, z czego 13 spełniało wymogi formalne.
Głosowanie w sprawie propozycji skierowanych do budżetu obywatelskiego odbyło się w dniach 1-19 października.

Na terenie miasta Pasłęka, dla którego budżet obywatelski stanowi kwotę 252 000 zł wybrano do realizacji pięć projektów, a najwięcej głosów uzyskał "Plac zabaw „Bajka” przy Śzkole Podstawowa Nr 1 w Pasłęku im. W. Jagiełły".
Na terenach wiejskich Gminy Pasłęk, dla których budżet obywatelski stanowi kwotę 148 000 zł wybrano 3 propozycje, a najwięcej głosów zdobyła "Odbudowa boiska sportowego w Rzecznej".


Numer edycji:
5
Kto może głosować:
wszyscy

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miejski w Pasłęku

Lokalizacja: Pl. Św. Wojciecha 5, 14-400 Pasłęk Telefon +55 2482001
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości