Budżet obywatelski Pasłęk 2017

Edycja budżetu:

2017

Budżet obywatelski Pasłęk 2017: harmonogram

  1. Składanie wniosków projektów 31.07.2017 - 08.09.2017
  2. Głosowanie 25.09.2017 - 13.10.2017
  3. Ogłoszenie wyników 16.11.2017
  4. Realizacja projektów 01.01.2018 - 31.12.2018

Budżet obywatelski Pasłęk 2017: zasady

Budżet Obywatelski na 2018 rok stanowi kwota 300 000 zł, z której:
- na projekty zlokalizowane na terenie miasta Pasłęka przeznacza się kwotę 187.500 zł,
- na projekty zlokalizowane na terenach wiejskich gminy Pasłęk przeznacza się kwotę 112 500 zł.

Zgłaszany projekt powinien spełniać następujące warunki: koszt pojedynczego projektu nie może przekroczyć kwoty 50 000 zł, w tym koszty wykonania dokumentacji projektowej,
projekt musi mieć charakter inwestycji i powinien dotyczyć zadań własnych Gminy Pasłęk,
musi być zgodny z obowiązującymi w Gminie Pasłęk planami przestrzennego zagospodarowania oraz programami uchwalonymi przez Radę Miejską,

Numer edycji:
4
Kto może głosować:
wszyscy

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miejski w Pasłęku

Lokalizacja: Pl. Św. Wojciecha 5, 14-400 Pasłęk Telefon +55 2482001
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości