Budżet obywatelski Pakość 2017

Edycja budżetu:

2017

Budżet obywatelski Pakość 2017: harmonogram

  1. Składanie wniosków projektów 02.05.2017 - 20.06.2017
  2. Głosowanie 04.09.2017 - 30.09.2017
  3. Realizacja projektów 01.01.2018 - 31.12.2018

Budżet obywatelski Pakość 2017: zasady

O finansowe wsparcie walczyło 3 projekty miejskie i 7 wiejskich.

Ponad tysiąc mieszkańców gminy Pakość wzięło udział w głosowaniu nad wnioskami zgłoszonymi do pierwszego budżetu obywatelskiego.

Do rozdysponowania w tym roku było 200 tys. zł: 116 tys. zł - na realizację pomysłów miejskich i 84 tys. zł - na pomysły wiejskie.

W mieście najwięcej głosów zdobył projekt budowy placu zabaw przy ulicy Mogileńskiej. Zostanie więc zrealizowany. "Z uwagi na to, iż środki na realizację kolejnego zadania z listy propozycji, które uzyskało największą liczbę głosów (budowa parkingu przy ulicy Jankowskiej) nie są wystarczające, uwzględnione zostało pierwsze z następnych zadań na liście, którego koszt nie spowoduje przekroczenia dostępnych środków w obszarze miejskim" - czytamy w protokole.
Dzięki temu "Pakościenie" wzbogacą się o nowy akordeon. Na terenach wiejskich zrealizowane zostaną trzy zadania, które uzyskały największą liczbę głosów. Są to: "Poprawa bazy rekreacyjno-sportowej dla dzieci, młodzieży i dorosłych na pakoskiej płazy w Jankowie"; "Aktywność nad jeziorem - rozwój Klubu Morsa w Pakości" i "Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w centrum Kościelca".

Numer edycji:
1
Kto może głosować:
tylko os. zameldowane

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miejski w Pakości

Lokalizacja: ul. Rynek 4, 88-170 Pakość Telefon +52 5666072
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości