Budżet obywatelski Pakość 2018

Edycja budżetu:

2018

Budżet obywatelski Pakość 2018: harmonogram

  1. Składanie wniosków projektów 30.04.2018 - 15.06.2018
  2. Weryfikacja prawno-merytoryczna złożonych wniosków 17.06.2018 - 06.08.2018
  3. Ogłoszenie listy projektów poddanych pod głosowanie 06.08.2018
  4. Głosowanie 13.08.2018 - 17.09.2018
  5. Ogłoszenie wyników 28.09.2018
  6. Realizacja projektów 01.01.2019 - 31.12.2019

Budżet obywatelski Pakość 2018: zasady

24 lipca zakoń­czyła się ocena merytoryczna propozycji zgłoszonych do budżetu obywatel­skiego. Do drugiej edycji pakoskiego budżetu obywatel­skiego prze­szło 11 zadań.
O tym które zadanie zostanie zrealizowane zdecydują mieszkańcy
Każdy mieszkaniec może zagłosować wyłącz­nie osobi­ście, tylko na jed­nej kar­cie do głosowania i wskazać mak­symal­nie trzy zadania z jed­nego bądź dwóch obszarów, bez względu na to,w którym obszarze zamiesz­kuje i którego obszaru dotyczy.

Tegoroczne głosowanie rozpoczęło się w sierpniu i potrwa jeszcze do 17 września

Numer edycji:
2
Kto może głosować:
tylko os. zameldowane

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miejski w Pakości

Lokalizacja: ul. Rynek 4, 88-170 Pakość Telefon +52 5666072
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości