Budżet obywatelski Paczków 2017

Budżet obywatelski Paczków 2017: harmonogram

  1. Składanie wniosków projektów 20.11.2017 - 15.12.2017
  2. Weryfikacja prawno-merytoryczna złożonych wniosków 18.12.2017 - 19.01.2018
  3. Ogłoszenie listy projektów poddanych pod głosowanie 26.01.2018
  4. Składanie odwołań 26.01.2018
  5. Rozpatrywanie odwołań 26.01.2018
  6. Głosowanie 26.01.2018 - 16.02.2018
  7. Ogłoszenie wyników 09.03.2018
  8. Działania informacyjne 26.01.2018 - 16.02.2018
  9. Konkurs na realizację projektów 11.03.2018
  10. Realizacja projektów 09.03.2018 - 31.12.2018

Budżet obywatelski Paczków 2017: zasady

Budżet obywatelski podzielono po połowie pod 50 tys. dla obszaru "miasto Paczków" i 50 tys. zł dla obszaru "sołectwa".

Wnioski mogą składać: mieszkańcy gminy (z listą poparcia 15 głosów osób posiadających czynne prawo wyborcze), organizacje pozarządowe działające na terenie gminy, Rada Seniorów w Paczkowie.
Zgłoszenia, które przekraczają kwoty przewidziane w ramach budżetu obywatelskiego, nie będą rozpatrywane.
Głosować mogą tylko mieszkańcy posiadający czynne prawo wyborcze.
Głosowanie odbywa się w UM w Paczkowie (przez włożenie karty do głosowania do urny) lub przesyłanie karty do głosowania na adres urzędu (liczy się data stempla pocztowego).
Głosować można tylko na jeden wniosek, inaczej głos jest nieważny.
Harmonogram budżetu obywatelskiego na 2018 rok:
20.11.2017-15.12.2017 - zgłaszanie wniosków,
18.12.2017-19.01.2018 - weryfikacja wniosków
26.01.2018 - ogłoszenie listy wniosków
26.01-16.02.2018 - działania informacyjne i głosowanie
9.03.2018 - ogłoszenie wyników głosowania.


Regulamin budżetu znajduje się na stronie http://paczkow.bip.net.pl/?C=1023

Numer edycji:
4
Kto może głosować:
tylko os. zameldowane tylko pełnoletni

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd gminy Paczków

Lokalizacja: Rynek 1, 48-370 Paczków Telefon 77 4316791
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości