Budżet obywatelski Ozimek 2017

Budżet obywatelski Ozimek 2017: harmonogram

  1. Składanie wniosków projektów 22.05.2017 - 12.06.2017
  2. Głosowanie 01.09.2017 - 15.09.2017
  3. Ogłoszenie wyników 30.09.2017
  4. Realizacja projektów 01.01.2018 - 31.12.2018

Budżet obywatelski Ozimek 2017: zasady

Głosujący może wybrać jeden projekt spośród tych podlegających konsultacjom i zagłosować tylko jeden raz. Głosy uznaje się za nieważne, jeśli: głosujący w ankiecie nie wybrał żadnego projektu lub wybrał więcej niż 1 projekt, nie podał w ankiecie swojego imienia i nazwiska, PESEL-u albo adresu miejsca zamieszkania oraz gdy dane te lub ich części wpisane w ankiecie są nieczytelne, podane imię lub nazwisko, adres zamieszkania są niezgodne z danymi w ewidencji ludności, zamieszone w ankiecie oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych nie zostało opatrzone datą, lub nie zostało podpisane przez głosującego (z wyłączeniem ankiet elektronicznych), głosujący w dniu głosowania nie ma ukończonych 16 lat.
Jeżeli głosujący odda więcej niż jedną kartę w konsultacjach, uwzględnia się tylko jedną kartę z najwcześniejszą datą głosowania, a kolejne karty nie będą brane pod uwagę i głos oddany na kolejnych kartach jest nieważny.

Numer edycji:
2
Kto może głosować:
od 16 r.ż

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd gminy Ozimek

Lokalizacja: ul. Ks. Jana Dzierżona 4b, 46-040 Ozimek Telefon +48 774622800
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości