Budżet obywatelski Otwock 2018

Edycja budżetu:

2018

Budżet obywatelski Otwock 2018: harmonogram

  1. Składanie wniosków projektów 26.11.2018 - 10.12.2018
  2. Weryfikacja prawno-merytoryczna złożonych wniosków 26.11.2018 - 31.12.2018
  3. Głosowanie 28.01.2019 - 11.02.2019
  4. Ogłoszenie wyników 28.02.2019
  5. Realizacja projektów 28.02.2019 - 31.12.2019

Budżet obywatelski Otwock 2018: zasady

Budżet Obywatelski to publiczne pieniądze, o których przeznaczeniu zadecydują mieszkańcy. Nie są to dodatkowe środki, lecz konkretne kwoty będące częścią budżetu miasta.
W tym roku do dyspozycji w ramach Otwockiego Budżetu Obywatelskiego jest 1 550 000 złotych, przy czym koszt szacunkowy pojedynczego projektu nie może przekroczyć 500 000 zł.

Propozycje projektu do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego mógł zgłosić każdy mieszkaniec Otwocka, który ukończył 16 lat, i który zbierze podpisy co najmniej 30 osób.

Mieszkańcy mogli zgłaszać swoje projekty od 7 do 31 sierpnia 2017 r. Weryfikacja pomysłów była prowadzona w terminie od 7 sierpnia do 19 września 2017 r.

Kto mógł wziąć udział w głosowaniu?

Każdy mieszkaniec Otwocka, który ukończył 16 lat.

Gdzie można było głosować?

Głosować można było poprzez aplikację na stronie budżetu lub oddając głos na karcie papierowej w wyznaczonych do tego miejscach.

Numer edycji:
4
Kto może głosować:
niepełnoletni za zgodą opiekuna od 16 r.ż

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miasta Otwocka

Lokalizacja: ul. Armii Krajowej 5, 05-400 Otwock Telefon 22 779 20 01
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości