Budżet obywatelski Otwock 2018

Edycja budżetu:

2018

Budżet obywatelski Otwock 2018: harmonogram

  1. Składanie wniosków projektów 01.01.2018 - 31.12.2018
  2. Realizacja projektów 01.01.2019 - 31.12.2019

Budżet obywatelski Otwock 2018: zasady

Harmonogram konsultacji w 2017 roku:

od 7 sierpnia do 31 sierpnia 2017 - Składanie przez mieszkańców propozycji projektów i zadań do budżetu na rok 2018.

od 7 sierpnia do 19 września 2017 - Weryfikacja propozycji mieszkańców przez wydziały merytoryczne, ustalenie ostatecznej listy projektów i zadań do oceny przez Komisję Opiniującą.

do 21 września 2017 - Opublikowanie listy projektów zatwierdzonych przez Komisję Opiniującą.

od 25 września do 16 października 2016 - Oddawanie głosów na dane projekty przez mieszkańców Otwocka.

do 10 listopada 2017 - Opublikowanie listy zwycięskich projektów .

W tabeli do pobrania prezentujemy wyniki głosowania. Zgodnie z zasadami Budżetu Obywatelskiego, które są Załącznikiem nr 2 do Uchwały Nr LII/406/17 Rady Miasta Otwocka z dnia 13 lipca 2017 roku, do realizacji mogą zostać przeznaczone te projekty, które otrzymały największą liczbę ważnych głosów, wg schematu:
Próg 500 000 zł – maksymalnie 1 projekt
Próg 250 000 zł – maksymalnie 2 projekty
Próg 150 000 zł – maksymalnie 2 projekty
Próg 50 000 zł – maksymalnie 4 projekty
Próg 10 000 zł – maksymalnie 5 projektów
Zgodnie z §11 Zasad budżetu obywatelskiego na terenie danej instytucji publicznej może zostać zrealizowany tylko jeden zwycięski projekt. Jeżeli terenu danej instytucji publicznej dotyczy kilka zwycięskich projektów, to do realizacji przeznaczony zostanie projekt z najwyższego progu kwotowego.

Numer edycji:
4
Kto może głosować:
niepełnoletni za zgodą opiekuna od 16 r.ż

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miasta Otwocka

Lokalizacja: ul. Armii Krajowej 5, 05-400 Otwock Telefon 22 779 20 01
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości