Budżet obywatelski Ostrowiec Świętokrzyski 2017

Edycja budżetu:

2017

Budżet obywatelski Ostrowiec Świętokrzyski 2017: harmonogram

  1. Składanie wniosków projektów 15.02.2017 - 10.03.2017
  2. Weryfikacja prawno-merytoryczna złożonych wniosków 17.03.2017 - 14.04.2017
  3. Głosowanie 11.05.2017 - 15.05.2017
  4. Ogłoszenie wyników 27.05.2017 - 30.05.2017
  5. Realizacja projektów 01.06.2017 - 31.12.2017

Budżet obywatelski Ostrowiec Świętokrzyski 2017: zasady

Głosowanie na pozytywnie zweryfikowane wnioski odbywało się w formie bezpośredniej – poprzez złożenie przez pełnoletnich mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego maksymalnie dwóch podpisów na listach konsultacyjnych – po jednym na wybrane zadanie z każdego obszaru zadań - zadania inwestycyjne oraz kultura. Głosowanie odbywało się w terminie od 11 do 15 maja 2017 roku w w 12 punktach konsultacyjnych na terenie miasta.

Projekty do realizacji w ramach trzeciej edycji budżetu obywatelskiego wybierało ponad 2,5 tysiąca mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego. Największe poparcie uzyskał pomysł budowy nowoczesnych placów zabaw dla dzieci na dwóch osiedlach oraz organizacji imprez dla seniorów.

Ostrowczanie wybierali spośród 25 projektów -16 infrastrukturalnych i 9 kulturalnych.

W kategorii projektów inwestycyjnych najwięcej głosów – 448 - zdobył projekt: „Młodzieżowe centra zabaw i rozrywki”. Zadanie dotyczy generalnego remontu placów zabaw przy ulicy Kopernika na osiedlu Sienkiewiczowskim oraz budowy placu na osiedlu Ludwików, przy Szkole Podstawowej nr 3. Nowoczesne urządzenia do gier, zabaw edukacyjnych i aktywności ruchowych o różnej skali trudności, mają być przeznaczone dla zarówno dla kilkuletnich dzieci, jak starszych, w wieku powyżej 10 lat.

Z projektów związanych z kulturą i sportem największe poparcie – 497 głosów – uzyskała inicjatywa: „Razem ostrowieccy seniorzy”. Zakłada ona organizację do końca roku przedsięwzięć skierowanych do seniorów – koncertu połączonego z wykładem na temat profilaktyki zdrowia z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Starszych oraz cyklu zabaw tanecznych, integrujących środowisko ostrowieckich seniorów.

Numer edycji:
3
Kto może głosować:
tylko os. zameldowane tylko pełnoletni

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

Lokalizacja: ul. Jana Głogowskiego 3/5, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski Telefon +48 41 26 72 100
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości