Budżet obywatelski Ostrów Wielkopolski 2017

Edycja budżetu:

2017

Budżet obywatelski Ostrów Wielkopolski 2017: harmonogram

 1. Konsultacje społeczne 08.06.2017 - 07.07.2017
 2. Maraton pisania wniosków 08.06.2017 - 07.07.2017
 3. Kampania promocyjno-informacyjna 21.08.2017 - 30.09.2017
 4. Składanie wniosków projektów 08.06.2017 - 07.07.2017
 5. Weryfikacja prawno-merytoryczna złożonych wniosków 10.07.2017 - 31.07.2017
 6. Ogłoszenie listy projektów poddanych pod głosowanie 01.08.2017 - 18.08.2017
 7. Składanie odwołań 18.08.2017 - 31.08.2017
 8. Rozpatrywanie odwołań 18.08.2017 - 31.08.2017
 9. Głosowanie 01.09.2017 - 30.09.2017
 10. Ogłoszenie wyników 01.10.2017 - 20.10.2017
 11. Działania informacyjne 20.10.2017 - 15.11.2017
 12. Konkurs na realizację projektów 01.01.2018 - 31.12.2018
 13. Realizacja projektów 01.01.2018 - 31.12.2018

Budżet obywatelski Ostrów Wielkopolski 2017: zasady

Ze środków Ostrowskiego Budżetu Obywatelskiego mogą być finansowane wyłącznie zadania należące do zadań własnych Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski. Zadania zgłaszane przez mieszkańców muszą mieć charakter ogólnodostępny dla mieszkańców Ostrowa Wielkopolskiego.
Propozycje zadań w ramach Ostrowskiego Budżetu Obywatelskiego może zgłosić każda osoba fizyczna zamieszkała na terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego.
Wysokość kwoty przeznaczonej w roku 2018 na realizację zadań w ramach Ostrowskiego Budżetu Obywatelskiego będzie wynosiła 1 000 000 zł. Kwota 900 000 zł zostanie przeznaczona na realizację zadań, których wartość jednostkowa nie przekracza 250 000 zł brutto. Kwota 100 000 zł zostanie przeznaczona na realizację zadań, których wartość jednostkowa nie przekracza 25 000 zł brutto.
Koszt realizacji pojedynczego zadania w ramach Ostrowskiego Budżetu Obywatelskiego w roku 2018 określony we wniosku o realizację zadania nie może przekroczyć kwoty 250 000 zł brutto w przypadku realizacji tzw. zadań dużych oraz kwoty brutto 25 000 zł w przypadku tzw. zadań małych.
Wniosek musi być poparty pisemnie przez co najmniej 15 mieszkańców miasta Ostrowa Wielkopolskiego.
Zadania zakwalifikowane do realizacji w ramach Ostrowskiego Budżetu Obywatelskiego na 2018 rok zostaną wyłonione w głosowaniu powszechnym.
Prawo głosowania mają wszyscy mieszkańcy miasta Ostrowa Wielkopolskiego, którzy najpóźniej w dniu 31 grudnia 2017 r. ukończą 13 rok życia.
Oddanie głosu będzie możliwe w formie elektronicznej lub tradycyjnej.


Lista projektów zwycięskich:

Zadania „małe” do kwoty 25.000 zł:
1. Mała szkoła medialna w Szkole Podstawowej nr 9 im. Jana Pawła II
2. Modernizacja chodnika na ul. Batorego od ulicy Kasprzaka do ulicy Traugutta
3. Bawmy się jak za dawnych lat – budowa ogólnodostępnego zewnętrznego kompleksu urządzeń rekreacyjno – edukacyjnych
4. Zieleń na szóstkę! Dbamy o wygląd i estetykę obiektów sportowych – rewitalizacja terenu zielonego wokół trybun i boiska przy Szkole Podstawowej nr 6 im. Macieja Rataja w Ostrowie Wielkopolskim.

Zadania „duże” do kwoty 250.000 zł:
1. Wyposażenie publicznej siłowni wewnętrznej w Szkole Podstawowej nr 9 im. Jana Pawła II – nowoczesne studio fitness
2. Budowa bezpłatnego parkingu w rejonie ul. Poznańskiej przy ścieżce rowerowej na Piaski – Szczygliczkę
3. Zagospodarowanie rekreacyjno – sportowe boiska przy SP 11 - modernizacja

Numer edycji:
3
Kto może głosować:
od 13 r.ż.

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim

Lokalizacja: al. Powstańców Wlkp. 18, 63-400 Ostrów Wielkopolski Telefon +62 58 22 306
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości