Budżet obywatelski Ostrów Wielkopolski 2018

Edycja budżetu:

2018

Budżet obywatelski Ostrów Wielkopolski 2018: harmonogram

 1. Konsultacje społeczne 16.04.2018 - 30.04.2018
 2. Maraton pisania wniosków 08.06.2018 - 13.07.2018
 3. Kampania promocyjno-informacyjna 08.06.2018 - 13.07.2018
 4. Składanie wniosków projektów 08.06.2018 - 13.07.2018
 5. Weryfikacja prawno-merytoryczna złożonych wniosków 19.07.2018 - 17.08.2018
 6. Ogłoszenie listy projektów poddanych pod głosowanie 20.08.2018 - 31.08.2018
 7. Głosowanie 01.09.2018 - 30.09.2018
 8. Ogłoszenie wyników 25.10.2018
 9. Działania informacyjne 25.10.2018 - 31.12.2018
 10. Konkurs na realizację projektów 25.10.2018 - 31.12.2018
 11. Realizacja projektów 01.01.2019 - 31.12.2019

Budżet obywatelski Ostrów Wielkopolski 2018: zasady

Ze środków Ostrowskiego Budżetu Obywatelskiego mogą być finansowane wyłącznie zadania należące do zadań własnych Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski.
Zadania zgłaszane przez mieszkańców muszą mieć charakter ogólnodostępny, przez co rozumie się, że zainteresowane osoby będą mogły z nich korzystać bezpłatnie, a dane obiekty będą udostępniane przez cały czas eksploatacji obiektu co najmniej 30 godzin w tygodniu z uwzględnieniem weekendów, natomiast w przypadku zadań innych niż inwestycyjne ogólnodostępność rozumiana jest jako dostępność w pełnym zakresie dla wszystkich chętnych, zlokalizowana w przestrzeni publicznej dostępnej dla jak największej liczby osób.

Numer edycji:
4
Kto może głosować:
od 13 r.ż.

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim

Lokalizacja: al. Powstańców Wlkp. 18, 63-400 Ostrów Wielkopolski Telefon 62 5822122
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości