Budżet obywatelski Ostrów Mazowiecka 2017

Edycja budżetu:

2017

Budżet obywatelski Ostrów Mazowiecka 2017: harmonogram

  1. Składanie wniosków projektów 01.06.2017 - 30.06.2017
  2. Weryfikacja prawno-merytoryczna złożonych wniosków 25.08.2017
  3. Ogłoszenie listy projektów poddanych pod głosowanie 01.09.2017
  4. Głosowanie 11.09.2017 - 17.09.2017
  5. Ogłoszenie wyników 06.10.2017
  6. Realizacja projektów 01.01.2018 - 31.12.2018

Budżet obywatelski Ostrów Mazowiecka 2017: zasady

Budżet obywatelski w Ostrowi Mazowieckiej jest realizowany od 2016 roku. Co roku miasto przeznacza na inwestycje zgłaszane przez mieszkańców 200 tys. zł. Na złożenie wniosków do budżetu obywatelskiego mieszkańcy miasta mają miesiąc. Nabór projektów, które walczyć będą o głosy mieszkańców Ostrowi Mazowieckiej, odbywa się od 1 do 30 czerwca. Wnioskodawcą może być mieszkaniec miasta, który ukończył 16 rok życia i którego adres jest możliwy do zweryfikowania na podstawie rejestrów ewidencji ludności. Oczywiście pomysłodawca musi załączyć też listę poparcia swojego projektu, którą podpisało co najmniej 15 osób. Taki wniosek jest już kompletny i może startować w starania o środki z budżetu obywatelskiego miasta Ostrów Mazowiecka. Po weryfikacji pomysłów do publicznej wiadomości podawana jest zaakceptowana, ostateczna lista projektów. Ma to miejsce 1 września. Pomysłodawcy mogą zatem przystąpić do promocji swoich propozycji, bo już niedługo - 11 września - rozpoczyna się głosowanie. Może w nim wziąć udział każdy mieszkaniec i każda mieszkanka Ostrowi Mazowieckiej, którzy ukończyli 16 rok życia i którzy posiadają adres zamieszkania możliwy do zweryfikowania na podstawie rejestrów ewidencji ludności. Każda osoba uprawniona może oddać tylko jeden głos. Głosowanie kończy się 17 września. Wyniki mieszkańcy Ostrowi Mazowieckiej poznają 6 października.

Numer edycji:
2
Kto może głosować:
od 16 r.ż tylko os. zameldowane

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka

Lokalizacja: ul. 3 Maja 66, 07-300 Ostrów Mazowiecka Telefon 29 679 54 50
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości