Budżet obywatelski Ostrołęka 2018

Edycja budżetu:

2018

Budżet obywatelski Ostrołęka 2018: harmonogram

  1. Kampania promocyjno-informacyjna 23.08.2018
  2. Składanie wniosków projektów 28.08.2018 - 16.09.2018
  3. Weryfikacja prawno-merytoryczna złożonych wniosków 17.09.2018 - 20.09.2018
  4. Ogłoszenie listy projektów poddanych pod głosowanie 21.09.2018
  5. Głosowanie 24.09.2018 - 06.10.2018
  6. Ogłoszenie wyników 15.10.2018
  7. Realizacja projektów 01.01.2019 - 31.12.2019

Budżet obywatelski Ostrołęka 2018: zasady

Budżet obywatelski to wyznaczona część środków z budżetu Ostrołęki, o której zagospodarowaniu decydują mieszkańcy zgłaszając swoje propozycje, a potem głosując na konkretne zadania. Do wydania było aż 1,6 miliona złotych.

Propozycję do budżetu obywatelskiego mógł zgłosić każdy mieszkaniec Ostrołęki ujęty w stałym rejestrze wyborców. Pomysły nie mogły się pokrywać z inwestycjami zapisanymi już w uchwale budżetowej i wieloletniej prognozie finansowej, ich realizacja musiała być możliwa w ramach kompetencji miasta Ostrołęki.

Realizacja zgłoszonego projektu nie mogła przekraczać kwoty 320 tys. złotych, czyli 20% całej sumy przeznaczonej na budżet obywatelski. Weryfikacją propozycji mieszkańców zajmowała się komisja ds. budżetu obywatelskiego. Projekt zadania musiał zostać poparty przez 20 mieszkańców Ostrołęki ujęty w stałym rejestrze wyborców.

W tegorocznej edycji o 1,6 mln zł walczyło aż 28 pomysłów.

Głosowanie rozpoczęło się 24 września i potrwało do 6 października. Wyniki poznaliśmy 15 października.

Oto zwycięskie projekty:
1. Wykonanie i wyposażenie placu zabaw dla dzieci młodszych przy Przedszkolu Miejskim nr 9 "Bajkowa Kraina" przy ul Blachnickiego (103 500,00 zł) - 1178 głosów
2. Zagospodarowanie skweru przy ul. Narutowicza w Ostrołęce (123 000,00 zł) - 904
3. Plac zabaw dla dzieci przy SP nr 5 ul. Hallera (232 000,00 zł) - 697
4. Dziedziniec wraz z zagospodarowaniem terenu i małą sceną w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 im. Józefa Psarskiego w Ostrołęce (320 000,00 zł) - 573
5. Ogród sensoryczny - kreatywny plac zabaw ze ścieżkami sensorycznymi i urządzeniami stymulującymi wszechstronny rozwój przy SP nr 4 w Wojciechowicach (300 000,00 zł) - 564
6. Wymiana chodnika i nawierzchni ulicy Olimpijskiej (320 000,00 zł) - 558
7. Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców osiedla Łazek poprzez wybudowanie oświetlenia ulicznego (32 000,00 zł) - 434
8. Przebudowa i doposażenie placu zabaw na osiedlu Dzieci Polskich (200 000,00 zł) - 402

Numer edycji:
3
Kto może głosować:
tylko os. zameldowane

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miasta Ostrołęki

Lokalizacja: Plac Gen. J. Bema 1, 07-400 Ostrołęka Telefon 29 764 68 11
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości