Budżet obywatelski Ostrołęka 2018

Edycja budżetu:

2018

Budżet obywatelski Ostrołęka 2018: harmonogram

  1. Kampania promocyjno-informacyjna 23.08.2018
  2. Składanie wniosków projektów 28.08.2018 - 16.09.2018
  3. Weryfikacja prawno-merytoryczna złożonych wniosków 17.09.2018 - 20.09.2018
  4. Ogłoszenie listy projektów poddanych pod głosowanie 21.09.2018
  5. Głosowanie 24.09.2018 - 06.10.2018
  6. Ogłoszenie wyników 15.10.2018
  7. Realizacja projektów 01.01.2019 - 31.12.2019

Budżet obywatelski Ostrołęka 2018: zasady

Budżet obywatelski to wyznaczona część środków z budżetu Ostrołęki, o której zagospodarowaniu decydują mieszkańcy zgłaszając swoje propozycje, a potem głosując na konkretne zadania. Do wydania będzie aż 1,6 miliona złotych.

Propozycję do budżetu obywatelskiego może zgłosić każdy mieszkaniec Ostrołęki ujęty w stałym rejestrze wyborców. Pomysły nie mogą się pokrywać z inwestycjami zapisanymi już w uchwale budżetowej i wieloletniej prognozie finansowej, ich realizacja musi być możliwa w ramach kompetencji miasta Ostrołęki.

Realizacja zgłoszonego projektu nie może przekraczać kwoty 320 tys. złotych, czyli 20% całej sumy przeznaczonej na budżet obywatelski w tym roku. Weryfikacją propozycji mieszkańców zajmie się komisja ds. budżetu obywatelskiego. Projekt zadania musi zostać poparty przez 20 mieszkańców Ostrołęki ujęty w stałym rejestrze wyborców.

W tegorocznej edycji o 1,6 mln zł walczy aż 28 pomysłów.

Głosowanie rozpoczęło się 24 września i potrwa do 6 października.
Wyniki poznamy 15 października.

Numer edycji:
3
Kto może głosować:
tylko os. zameldowane

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miasta Ostrołęki

Lokalizacja: Plac Gen. J. Bema 1, 07-400 Ostrołęka Telefon 29 764 68 11
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości