Budżet obywatelski Ostrołęka 2017

Edycja budżetu:

2017

Budżet obywatelski Ostrołęka 2017: harmonogram

  1. Składanie wniosków projektów 02.10.2017 - 13.10.2017
  2. Ogłoszenie listy projektów poddanych pod głosowanie 20.10.2017
  3. Głosowanie 23.10.2017 - 03.11.2017
  4. Ogłoszenie wyników 10.11.2017
  5. Realizacja projektów 01.01.2018 - 31.12.2018

Budżet obywatelski Ostrołęka 2017: zasady

Budżet obywatelski to wyznaczona część środków z budżetu Ostrołęki, o której zagospodarowaniu decydują mieszkańcy zgłaszając swoje propozycje, a potem głosując na konkretne zadania.

Budżet obywatelski w Ostrołęce funkcjonuje od 2015 roku. Miasto stopniowo zwiększało kwotę przeznaczoną na budżet: w pierwszej edycji wynosiła ona 115 tys. zł, w drugiej 200 tys. zł, a w trzeciej 300 tys. zł.

Kwota budżetu obywatelskiego w 2018 roku

W 2018 roku mieszkańcy będą mieli do wydania 300 000 złotych. Kwota ta została podzielona na dwie kategorie:
1. dla terenów ogólnodostępnych 200.000 zł,
2. dla terenów jednostek organizacyjnych Miasta Ostrołęki 100.000 zł.

Jakie projekty można zgłaszać?

W trzeciej edycji budżetu obywatelskiego zainteresowani mogą zgłaszać inicjatywy polegające na tworzeniu od podstaw lub robotach budowlanych  infrastruktury miejskiej (np. ustawienie ławki, zainstalowanie monitoringu, wymiana urządzeń na placach zabaw dla dzieci itp.). Co istotne, pomysły powinny być możliwe do zrealizowania w jednym roku budżetowym oraz spójne z planem inwestycyjnym Miasta Ostrołęki. 

Zadania do realizacji może złożyć każdy mieszkaniec Ostrołęki, który jest uwzględniony w stałym spisie wyborców miasta. Jedna osoba ma prawo do zgłoszenia jednego zadania. 

Co należy zawrzeć w składanym wniosku? 

Wniosek powinien zawierać nazwę zadania, wybraną, jedną kategorię, opis zadania, w którym wyjaśniona zostanie potrzeba realizacji pomysłu oraz wskazany będzie szacunkowy koszt inwestycji.   
Każdy wniosek musi uzyskać poparcie minimum 10 osób będących mieszkańcami Ostrołęki. W deklaracji poparcia należy podać swoje imię, nazwisko, adres zamieszkania, PESEL oraz złożyć czytelny popis. Jedna osoba może poprzeć więcej niż jeden wniosek. 

Do kiedy można zgłaszać wnioski? Gdzie należy je złożyć?

Formularze można składać do 13 października 2017 roku, w punktach Urzędu Miasta (Plac Gen. J. Bema 1, ul. Gen. Tadeusza Kościuszki 45).

Kto będzie weryfikował projekty? Kiedy dowiem się o losie swojego pomysłu?

Weryfikację zgłoszonych zadań przeprowadza Komisja złożona z pracowników Urzędu Miasta Ostrołęki i jednostek miejskich wyznaczonych przez Prezydenta Miasta Ostrołęki. Projekty, które spełnią kryteria formalne będą opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Miasta Ostrołęki (https://www.ostroleka.pl) dnia 20 października 2017 roku.

Numer edycji:
3
Kto może głosować:
tylko os. zameldowane

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miasta Ostrołęki

Lokalizacja: Plac Gen. J. Bema 1, 07-400 Ostrołęka Telefon 29 764 68 11
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości