Budżet obywatelski Ośno Lubuskie 2017

Edycja budżetu:

2017

Budżet obywatelski Ośno Lubuskie 2017: harmonogram

 1. Konsultacje społeczne 01.10.2017 - 31.10.2017
 2. Maraton pisania wniosków 01.08.2017 - 15.09.2017
 3. Kampania promocyjno-informacyjna 24.07.2017 - 15.09.2017
 4. Składanie wniosków projektów 01.08.2017 - 15.09.2017
 5. Weryfikacja prawno-merytoryczna złożonych wniosków 15.08.2017 - 30.09.2017
 6. Składanie odwołań 30.11.2017
 7. Głosowanie 01.10.2017 - 31.10.2017
 8. Ogłoszenie wyników 10.11.2017
 9. Działania informacyjne 01.07.2017 - 31.08.2017
 10. Konkurs na realizację projektów 01.01.2018
 11. Realizacja projektów 01.01.2018 - 31.12.2018

Budżet obywatelski Ośno Lubuskie 2017: zasady

To już po raz drugi mieszkańcy mieli możliwość proponować i wybierać własne inwestycje. Najprościej mówiąc: to oni decydowali, na jakie cele będą wydatkowane pieniądze w ramach budżetu gminy. Zgłoszonych było 11 projektów, na które gmina przeznaczyła 300 tys. zł. To o 50 tys. zł więcej niż w roku ubiegłym. Proponowane projekty podzielone były na duże do 50-100 tys. zł i małe do 50 tys. zł. Mogły być proponowane tylko projekty, które dotyczyły całej gminy i wszystkich spraw, które mieszczą się w jej kompetencjach i które są możliwe do zrealizowania w ciągu jednego roku budżetowego. Gmina odrzucała projekty, których koszty realizacji przekraczały kwoty dostępne w ramach budżetu obywatelskiego - takie, których utrzymanie generowałoby za wysokie koszty (niewspółmierne do wartości zadania), a także takie, które naruszyłyby obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności.
Do głosowania przystąpiło ponad dwa tysiące mieszkańców, którzy spośród 11 propozycji wybrali 6 zadań do zrealizowania.
Głosować można było za pomocą formularza na stronie bo.osno.pl albo odwiedzając urząd przy ul. Rynek 1 i wypełniając druk ankiety. Głosowanie skończyło się 31 października o północy.
Spośród dużych projektów najwięcej głosów oddano na obiekt sportowo-rekreacyjny w Siennie (810 głosów), a spośród projektów małych - I etap zagospodarowania działki w Smogórach pod plac rekreacyjno-sportowy (615 głosów).

Numer edycji:
2
Kto może głosować:
tylko os. zameldowane tylko pełnoletni

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miasta i Gminy w Ośnie Lubuskim

Lokalizacja: Rynek 1, 69-220 Ośno Lubuskie Telefon 95 757 60 29
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości