Budżet obywatelski Ośno Lubuskie 2019

Edycja budżetu:

2019

Budżet obywatelski Ośno Lubuskie 2019: harmonogram

 1. Konsultacje społeczne 01.06.2019 - 15.08.2019
 2. Maraton pisania wniosków 15.08.2019 - 16.09.2019
 3. Kampania promocyjno-informacyjna 01.06.2019 - 15.08.2019
 4. Składanie wniosków projektów 15.08.2019 - 16.09.2019
 5. Weryfikacja prawno-merytoryczna złożonych wniosków 07.10.2019 - 05.11.2019
 6. Ogłoszenie listy projektów poddanych pod głosowanie 06.11.2019
 7. Składanie odwołań 05.11.2019
 8. Rozpatrywanie odwołań 05.11.2019
 9. Głosowanie 06.11.2019
 10. Ogłoszenie wyników 07.12.2019 - 15.12.2019
 11. Działania informacyjne 01.01.2019 - 15.08.2019
 12. Konkurs na realizację projektów 15.08.2019 - 16.09.2019
 13. Realizacja projektów 01.01.2020 - 31.12.2020

Budżet obywatelski Ośno Lubuskie 2019: zasady

15 sierpnia ruszyła czwarta już edycja budżetu obywatelskiego, w której mieszkańcy zgłaszają swoje pomysły na inwestycje do realizacji. Zgłoszonych zostało 10 projektów z całej gminy. Głosowanie rozpocznie się 6 listopada 2019 r. i potrwa miesiąc.
Ośno już dobrze wie, co to budżet obywatelski, jakie są jego zasady, jakie pieniądze do dyspozycji. Z kilkunastu zapytanych przez nas osób każda potrafiła odpowiedzieć na pytania dotyczące budżetu.
- Cele budżetu obywatelskiego nie powinny być tożsame z zadaniami, które ma do realizacji gmina. Pieniądze powinny być przeznaczone na coś dodatkowego, coś, z czego skorzysta cała lokalna ludność - mówi Bogusława Socha.
- Jako mieszkanka Ośna cieszę się, że mam możliwość brania udziału w głosowaniu na poszczególne propozycje. To wiąże się z poczuciem, że każdy ma możliwość wpłynąć na to, co czeka nas w przyszłości - mówi Gabriela Farbotko.

Numer edycji:
4
Kto może głosować:
tylko pełnoletni tylko os. zameldowane

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miasta i Gminy w Ośnie Lubuskim

Lokalizacja: Rynek 1, 69-220 Ośno Lubuskie Telefon 95 757 60 29
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości