Budżet obywatelski Ośno Lubuskie 2018

Edycja budżetu:

2018

Budżet obywatelski Ośno Lubuskie 2018: harmonogram

 1. Konsultacje społeczne 01.10.2018 - 31.10.2018
 2. Maraton pisania wniosków 15.08.2018
 3. Kampania promocyjno-informacyjna 01.08.2018 - 31.10.2018
 4. Składanie wniosków projektów 15.08.2018
 5. Weryfikacja prawno-merytoryczna złożonych wniosków 15.08.2018 - 30.09.2018
 6. Ogłoszenie listy projektów poddanych pod głosowanie 30.09.2018 - 15.11.2018
 7. Składanie odwołań 01.10.2018 - 15.10.2018
 8. Rozpatrywanie odwołań 15.10.2018
 9. Głosowanie 01.10.2018 - 31.10.2018
 10. Ogłoszenie wyników 15.11.2018
 11. Działania informacyjne 01.08.2018 - 31.12.2018
 12. Realizacja projektów 01.01.2019 - 31.12.2019

Budżet obywatelski Ośno Lubuskie 2018: zasady

Po raz trzeci mieszkańcy mieli możliwość zgłaszać swoje projekty i wybierać własne inwestycje. Zgłoszonych było, podobnie jak w roku ubiegłym, 11 projektów, na które gmina przeznaczyła 300 tys. zł. Proponowane projekty podzielone zostały na duże (koszt 50-100 tys. zł) i małe (koszt do 50 tys. zł). Mogły być proponowane tylko projekty, które dotyczyły całej gminy i wszystkich spraw, które mieszczą się w jej kompetencjach i które są możliwe do zrealizowania w ciągu jednego roku budżetowego.
Zwycięskie projekty, które otrzymały dofinansowanie na realizację:
Zagospodarowanie terenu boiska sportowego w Połęcku - kwota 49 900.00 - 496 głosów
Zakup sprzętu do ratownictwa wodnego i lodowego - 47 347.00 zł - 405 głosów
Integracja mieszkańców Lubienia poprzez edukację i rekreację -49 570.90 zł - 382 głosy
Doposażenie świetlicy wiejskiej w Gronowie - 25 700.00 zł -255 głosów
Modernizacja siłowni Miejskiego Domu Kultury w Ośnie Lubuskim- 27 482,10 zł- 203 głosów

Numer edycji:
3
Kto może głosować:
tylko os. zameldowane tylko pełnoletni

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miasta i Gminy w Ośnie Lubuskim

Lokalizacja: Rynek 1, 69-200 Ośno Lubuskie Telefon 95 757 60 29
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości