Budżet obywatelski Opole 2018

Edycja budżetu:

2018

Budżet obywatelski Opole 2018: harmonogram

  1. Składanie wniosków projektów 07.05.2018 - 06.06.2018
  2. Weryfikacja prawno-merytoryczna złożonych wniosków 06.06.2018 - 20.08.2018
  3. Składanie odwołań 20.08.2018 - 21.09.2018
  4. Głosowanie 01.10.2018 - 07.10.2018
  5. Ogłoszenie wyników 23.10.2018
  6. Realizacja projektów 01.01.2019 - 31.12.2019

Budżet obywatelski Opole 2018: zasady

W Opolu na budżet obywatelski przeznaczono w br. - rekordową - jak chwali się ratusz - kwotę 4,3 mln zł, w tym 1,1 mln zł na zadania ogólnomiejskie (1 mln zł na zadania makro i 100 tys. zł - na zadania mikro) oraz 3,2 mln zł na zadania dzielnicowe w podziale po 400 tys. zł na każdy z 8 wytyczonych rejonów BO.

Ratusz uruchomił dedykowaną infolinię i multifunkcyjną platformę internetową skupiającą wszystkie informacje oraz działania związane z BO. Dzięki temu można składać wnioski on-line, śledzić procesu ich opiniowania przez komórki organizacyjne urzędu miasta oraz zapoznawania się ze szczegółowym opisem zgłoszonych zadań i ich lokalizacją.

Platforma internetowa będzie wyposażona także w intuicyjny panel do szybkiego i łatwego głosowania.

Ponadto dla osób niepełnosprawnych, przejawiających trudności w samodzielnym poruszaniu się, a które nie posiadają dostępu do głosowania elektronicznego, uruchomione zostanie tzw. mobilne głosowanie. Wolontariusz CDO przyjedzie pod wskazany adres, by osobiście odebrać złożony głos.

Na cały okres składania wniosków zaplanowano spotkania tematyczne pod hasłem: Rowerowe BO, Sportowe BO, Kulturalne BO, Senioralne BO oraz Zielone BO.

W V edycji Budżetu Obywatelskiego mieszkańcy Opola zgłosili 125 zadań, z czego do głosowania zakwalifikowano 96 zadań, w tym:
- 35 zadań ogólnomiejskich (makro) o łącznej wartości 15 244 330 zł
- 27 zadań ogólnomiejskich (mikro) o łącznej wartości 251 449 zł
- 34 zadania dzielnicowe o łącznej wartości 8 325 750 zł

Łącznie zagłosowało 9874 osób, w tym 5432 kobiet i 4442 mężczyzn. Elektronicznie zagłosowało 7898 osób, a papierowo - 2261, z tego 1976 złożonych kart stanowiły głosy ważne.

Projekty, które uzyskały najwyższą liczbę głosów w V edycji:

ZADANIA DZIELNICOWE:
Rejon I (Stare Miasto, Śródmieście)
– Rewitalizacja placu róg Ozimskiej z Plebiscytową (200 000 zł) – 707 głosów
– Wymiana chodnika wraz z wykonaniem zjazdu (200 000 zł) – 645 głosów
Rejon II (Armii Krajowej, Chabry, Zakrzów)
– Uzupełnienie placu zabaw przy Górce – Osiedle AK (200 000 zł) – 1126 głosów
Rejon III (Gosławice, Kolonia Gosławicka, Malinka)
– Bezpieczne Opole-Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP (150 000 zł) – 865 głosów
– Piłka nożna dla każdego (150 000 zł) – 839 głosów
Rejon IV (Nadodrze, Zaodrze)
– Zielone, rowerowe i sportowe Zaodrze i Nadodrze (400 000 zł) – 668 głosów
Rejon V (Grudzice, Grotowice, Groszowice, Malina, Nowa Wieś Królewska)
– Jezioro Malina – wspólny wypoczynek (400 000 zł) – 1098 głosów
Rejon VI (Chmielowice, Szczepanowice – Wójtowa Wieś, Winów, Żerkowice)
– Muzykowanie pokoleń w dzielnicach miasta Opola (200 000 zł) – 718 głosów
Rejon VII (Brzezie, Borki, Czarnowąsy, Krzanowice, Świerkle, Wróblin)
– Czarnowąsy, Krzanowice, Wróblin – architektura sportowa (400 000 zł) – 792 głosy
Rejon VIII (Bierkowice, Sławice, Półwieś, Wrzoski)
– Bezpieczeństwo: Wrzoski – Sławice – Bierkowice – Półwieś (399 000 zł) – 755 głosów

ZADANIA OGÓLNOMIEJSKIE MIKRO:
- Odkomarzanie metodą ekologiczną (3 200 zł) – 2734 głosów
– JC – zupa dla ubogich (10 000 zł) – 1628 głosów
– Kosze na psie odchody z zasobnikiem worków (10 000 zł) – 1436 głosów
– Ptaki miasta – nowe budki i tablice edukacyjne (10 000 zł) – 1212 głosów
– Niedzielny Food Market „Śniadanie na trawie” (10 000 zł) – 1032 głosy
– Dodatkowa deratyzacja w Opolu (10 000 zł) – 989 głosów
– Darmowe zajęcia sportowe dla rodzica z dzieckiem (10 000 zł) – 979 głosów
– Piknik Piastowski (10 000 zł) – 794 głosy
– Sport integruje (10 000 zł) – 785 głosów
– V Opolski Zjazd Pojazdów PRL-u (7 500 zł) – 661 głosów
– Aqua senior (9 750 zł) – 637 głosów

ZADANIA OGÓLNOMIEJSKIE MAKRO:
- Ścieżki rowerowe w centrum miasta (530 000 zł) – 1928 głosów
- Bezpieczni mieszkańcy Opola – zakup pojazdu dla OSP (950 000 zł) – 1742 głosy

W V edycji Budżetu Obywatelskiego Opola wyłoniono 23 wygrane zadania:
- 10 zadań dzielnicowych na łączną kwotę 2 699 000 zł
- 11 zadań ogólnomiejskich mikro na łączną kwotę 100 450 zł
- 2 zadania ogólnomiejskie makro na łączną kwotę 1 480 000 zł

Numer edycji:
5
Kto może głosować:
od 16 r.ż

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miasta Opola

Lokalizacja: Centrum Dialogu Obywatelskiego, ul. Koraszewskiego 7-9, parter, 45-011 Opole Telefon +48 774461573
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości