Budżet obywatelski Opole 2019

Edycja budżetu:

2019

Budżet obywatelski Opole 2019: harmonogram

  1. Składanie wniosków projektów 31.07.2019 - 19.08.2019
  2. Głosowanie 18.10.2019 - 28.10.2019
  3. Ogłoszenie wyników 05.11.2019
  4. Realizacja projektów 01.01.2020 - 31.12.2020

Budżet obywatelski Opole 2019: zasady

W 6 edycji BO w Opolu do podziału jest 5,2 mln zł, z czego 4,2 mln zł na zadania dzielnicowe i 1 mln zł na zadania ogólnomiejskie.

Zgłoszono do niej 110 projektów, w tym 58 to zadania dzielnicowe, a 52 - ogólnomiejskie.

Głosowanie odbywa się w terminie: 18.10.2019 - 28.10.2019 r., w formie elektronicznej poprzez platformę elektroniczną pod adresem: https://bo.opole.pl

Głosowanie w formie elektronicznej jest możliwe z dowolnego komputera lub na stanowisku pomocy elektronicznego oddania głosu.

Aby zagłosować w formie elektronicznej, konieczny jest dostęp do telefonu komórkowego, na który przychodzi zwrotnie SMS z kodem do potwierdzenia udziału w głosowaniu. Na jeden nr telefonu może przyjść max. 5 kodów SMS.

Mieszkańcy Opola, którzy mają ograniczone umiejętności obsługi komputera, będą mieli możliwość oddania głosu w mobilnym glosowaniu. W tym celu, w czasie głosowania osoba uprawniona może zgłosić zamiar uczestnictwa w głosowaniu mobilnym. Zgłoszenie takie przyjmuje Centrum Dialogu Obywatelskiego w godzinach pracy urzędu, pod numerem telefonu: 77/ 44-61-568.

Każdy mieszkaniec może zagłosować tylko jeden raz, maksymalnie na 6 zadań, w tym: na 3 zadania ogólnomiejskie i na 3 zadania dzielnicowe w Rejonie BO, w którym zamieszkuje.

Rejon I obejmuje: Czarnowąsy, Borki, Brzezie, Świerkle;
Rejon II : Krzanowice, Wróblin, Zakrzów;
Rejon III : Chabry;
Rejon IV: Armii Krajowej;
Rejon V: Gosławice, Malinka;
Rejon VI: Grudzice, Kolonia Gosławicka, Malina;
Rejon VII: Groszowice, Grotowice, Nowa Wieś Królewska;
Rejon VIII: Śródmieście;
Rejon IX: Stare Miasto;
Rejon X: Nadodrze;
Rejon XI: Zaodrze;
Rejon XII: Bierkowice, Półwieś, Sławice, Wrzoski;
Rejon XIII: Chmielowice, Żerkowice, Szczepanowice-Wójtowa Wieś, Winów.

Do realizacji kwalifikuje się zadania, na które oddano najwięcej głosów w poszczególnych kategoriach: ogólnomiejskie, dzielnicowe – oddzielnie dla każdego z ustalonych Rejonów BO, aż do wyczerpania puli środków.

Dodatkowo, dla zadań dzielnicowych, uznanie wyniku głosownia wymaga uzyskania progu poparcia na poziomie co najmniej 500 osób albo 10 % liczby mieszkańców danego Rejonu BO, na terenie którego zadanie będzie realizowane.

Celem tego zapisu jest urealnienie szans na wygraną zadań zgłoszonych w mniejszych dzielnicach naszego miasta, a także zwiększenie zaangażowania mieszkańców w głosowanie nad zadaniami Budżetu Obywatelskiego Opola.

Wygrane będą te zadania, które osiągną zarówno próg poparcia, jak i największą liczbę głosów w danym Rejonie, aż do wyczerpania puli pieniędzy.

Numer edycji:
6
Kto może głosować:
wszyscy

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miasta Opola

Lokalizacja: Centrum Dialogu Obywatelskiego, ul. Koraszewskiego 7-9, parter, 45-011 Opole Telefon +48 774461573
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości