Budżet obywatelski Opole Lubelskie 2017

Edycja budżetu:

2017

Budżet obywatelski Opole Lubelskie 2017: harmonogram

  1. Konsultacje społeczne 10.07.2017 - 20.10.2017
  2. Maraton pisania wniosków 10.07.2017 - 15.09.2017
  3. Kampania promocyjno-informacyjna 10.07.2017 - 18.09.2017
  4. Składanie wniosków projektów 10.07.2017 - 15.09.2017
  5. Weryfikacja prawno-merytoryczna złożonych wniosków 18.09.2017 - 22.09.2017
  6. Ogłoszenie listy projektów poddanych pod głosowanie 22.09.2017
  7. Głosowanie 02.10.2017 - 13.10.2017
  8. Ogłoszenie wyników 20.10.2017
  9. Działania informacyjne 20.10.2017 - 31.12.2017
  10. Realizacja projektów 01.01.2018 - 31.12.2018

Budżet obywatelski Opole Lubelskie 2017: zasady

W gminie Opole Lubelskie budżet obywatelski organizowano już po raz czwarty. Wnioski można było składać od 10 do 15 września 2017. Głosowanie na projekty zgłoszone do budżetu obywatelskiego trwało od 2 do 13 października. Do 20 października trwało ustalanie wyników głosowania.

Numer edycji:
4
Kto może głosować:
od 16 r.ż

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miejski w Opolu Lubelskim

Lokalizacja: ul. Lubelska 4, 24-300 Opole Lubelskie Telefon 081 827 72 01
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości