Budżet obywatelski Opole Lubelskie 2018

Edycja budżetu:

2018

Budżet obywatelski Opole Lubelskie 2018: harmonogram

  1. Składanie wniosków projektów 10.07.2017 - 15.09.2017
  2. Głosowanie 02.10.2017 - 13.10.2017
  3. Realizacja projektów 01.01.2018 - 30.12.2018

Budżet obywatelski Opole Lubelskie 2018: zasady

W ramach Budżetu Obywatelskiego mogą zostać zrealizowane projekty w dwóch oddzielnych kategoriach: inwestycyjne oraz społeczne służące mieszkańcom całej gminy, wykazujące znaczenie i korzyści społeczne. Powołany przez Burmistrza Opola Lubelskiego Miejski Zespół ds. Konsultacji Budżetu Obywatelskiego do 22 września dokona oceny formalnej zgłoszonych projektów i opracuje listę projektów, która zostanie dopuszczona pod głosowanie. Głosowanie na projekty będzie miało miejsce w okresie od 2 do 13 października 2017 roku, w dni robocze w godzinach pracy Urzędu.

Mieszkańcy będą mogli zagłosować za pomocą dwóch oddzielnych kart do głosowania - jednej na projekt społeczny i drugiej na projekt inwestycyjny, na których będą wybierali jedno wskazane przez siebie zadanie do realizacji. Ustalenie wyników głosowania nastąpi do 20 października 2017 roku, a projekty, które uzyskają największą liczbę głosów zostaną wpisane do projektu budżetu gminy na 2018 rok.

Numer edycji:
3
Kto może głosować:
od 16 r.ż tylko os. zameldowane

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miejski w Opolu Lubelskim

Lokalizacja: ul. Lubelska 4, 24-300 Opole Lubelskie Telefon 81 827 72 01
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości