Budżet obywatelski Olsztynek 2018

Edycja budżetu:

2018

Budżet obywatelski Olsztynek 2018: harmonogram

  1. Składanie wniosków projektów 14.05.2018 - 28.06.2018
  2. Ogłoszenie listy projektów poddanych pod głosowanie 30.08.2018
  3. Głosowanie 13.09.2018 - 27.09.2018
  4. Ogłoszenie wyników 11.10.2018
  5. Realizacja projektów 01.01.2019 - 31.12.2019

Budżet obywatelski Olsztynek 2018: zasady

W tym roku kwota przeznaczona na Olsztyniecki Budżet Obywatelski wzrosła do 300 tysięcy złotych.
Maksymalny koszt złożonego projektu nie mógł przekroczyć 50 proc. kwoty przeznaczonej na realizację tegorocznej edycji OBO.
Dla ważności zgłoszenia konieczne było poparcie pomysłu przez przynajmniej 25 mieszkańców Olsztynka.
W wyborze projektów mogli brać udział wszyscy mieszkańcy Olsztynka (w przypadku osób, które nie ukończyły 18. roku życia głos uznany jest za ważny po wyrażeniu zgody rodzica lub opiekuna prawnego na udział osoby niepełnoletniej w projekcie Olsztyniecki Budżet Obywatelski).
W wyniku głosowania do realizacji przyjęte zostały dwa projekty:
- „Zajezdnia tramwajowa – plac zabaw dla dzieci”
- „Maluchy na łyżwy”.

Numer edycji:
3
Kto może głosować:
wszyscy

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miejski w Olsztynku

Lokalizacja: Ratusz 1, 11-015 Olsztynek Telefon +89 5195450
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości