Budżet obywatelski Olsztyn 2018

Edycja budżetu:

2018

Budżet obywatelski Olsztyn 2018: harmonogram

  1. Składanie wniosków projektów 02.04.2018 - 15.05.2018
  2. Weryfikacja prawno-merytoryczna złożonych wniosków 15.05.2018 - 13.07.2018
  3. Ogłoszenie listy projektów poddanych pod głosowanie 16.07.2018
  4. Głosowanie 09.09.2018 - 23.09.2018
  5. Ogłoszenie wyników 22.10.2018
  6. Realizacja projektów 01.01.2019 - 31.12.2019

Budżet obywatelski Olsztyn 2018: zasady

Wniosek do zrealizowania w ramach Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego może zgłosić: każdy mieszkaniec/mieszkanka Olsztyna, który ukończył 15 rok życia, oraz organizacja pozarządowa posiadająca siedzibę na terenie Olsztyna.

Są dwa rodzaje projektów:
projekt osiedlowy – czyli projekt prowadzący do zaspokojenia potrzeb mieszkańców danego osiedla
projekt zintegrowany – projekt prowadzący do zaspokojenia potrzeb mieszkańców więcej niż jednego osiedla
Do rozdysponowania w ramach budżetu obywatelskiego w tym roku było 3 730 000 złotych (maksymalna wartość projektu osiedlowego to 110 000 złotych, zaś projektu zintegrowanego - 300 000 złotych).
Tegoroczne głosowanie zostało zaplanowane na czas między 10 a 23 września. Można było zagłosować za pośrednictwem Internetu (w ten sposób wpłynęło ok. 15 tys. głosów), ale także np. w jednym z niemal 50 punktów wrzucić do urny wypełnioną kartę do głosowania.
Mieszkańcy stolicy regionu wybierali spośród 111 projektów. Pomysłodawcy zgłosili 29 zadań zintegrowanych, obejmujących swym zakresem ponadosiedlową tematykę, zaś pozostałe to zadania dotyczące najbliższego otoczenia
Wśród projektów zintegrowanych najwięcej głosów otrzymały projekty:
- Olsztyński Teatr Tańca. Prolog"
- Budowa ogrodzenia stadionu rugby z bramą wjazdową oraz przyłącza elektrycznego
- Centrum Aktywnego Seniora
- Publiczna tężnia solankowa

Spośród projektów osiedlowych najchętniej wybierano projekt modernizacji drogi dojazdowej wzdłuż rzeki Wadąg do Stowarzyszenia Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Na Wyspie”.

Numer edycji:
6
Kto może głosować:
tylko os. zameldowane

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miasta Olsztyna

Lokalizacja: Pl.Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn Telefon +89 5273111
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości