Budżet obywatelski Olsztyn 2018

Edycja budżetu:

2018

Budżet obywatelski Olsztyn 2018: harmonogram

  1. Składanie wniosków projektów 02.04.2018 - 15.05.2018
  2. Weryfikacja prawno-merytoryczna złożonych wniosków 15.05.2018 - 13.07.2018
  3. Ogłoszenie listy projektów poddanych pod głosowanie 16.07.2018
  4. Głosowanie 09.09.2018 - 23.09.2018
  5. Ogłoszenie wyników 22.10.2018
  6. Realizacja projektów 01.01.2019 - 31.12.2019

Budżet obywatelski Olsztyn 2018: zasady

Wniosek do zrealizowania w ramach Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego może zgłosić: każdy mieszkaniec/mieszkanka Olsztyna, który ukończył 15 rok życia, oraz organizacja pozarządowa posiadająca siedzibę na terenie Olsztyna.
Wniosek można złożyć elektronicznie na stronie www.glosujobo.olsztyn.eu
Można go także pobrać i złożyć w formie papierowej w wybranym punkcie.
Projekty mogą dotyczyć wszystkich spraw, które mieszczą się w katalogu zadań własnych i zleconych gminy i powiatu.
Projekty realizowane w ramach Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego muszą spełnić kryterium ogólnodostępności, czyli umożliwiać korzystanie z efektu realizacji wszystkim mieszkańcom.
Każdy projekt musi być poparty dziesięcioma podpisami mieszkańców Olsztyna.
Są dwa rodzaje projektów:
projekt osiedlowy – czyli projekt prowadzący do zaspokojenia potrzeb mieszkańców danego osiedla
projekt zintegrowany – projekt prowadzący do zaspokojenia potrzeb mieszkańców więcej niż jednego osiedla
Do rozdysponowania mamy w tym roku 3 730 000 złotych.
Maksymalna wartość projektu osiedlowego to 110 000 złotych,
projektu zintegrowanego 300 000 złotych.

Numer edycji:
6
Kto może głosować:
tylko os. zameldowane

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miasta Olsztyna

Lokalizacja: Pl.Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn Telefon +89 5273111
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości