Budżet obywatelski Olsztyn 2017

Edycja budżetu:

2017

Budżet obywatelski Olsztyn 2017: harmonogram

  1. Składanie wniosków projektów 01.04.2017 - 04.06.2017
  2. Weryfikacja prawno-merytoryczna złożonych wniosków 05.06.2017 - 22.06.2017
  3. Głosowanie 25.09.2017 - 08.10.2017
  4. Ogłoszenie wyników 24.10.2017
  5. Realizacja projektów 01.01.2018 - 31.12.2018

Budżet obywatelski Olsztyn 2017: zasady

Propozycje projektu do zrealizowania w ramach budżetu obywatelskiego może zgłosić każdy mieszkaniec Olsztyna, który ukończył 13 rok życia lub organizacja pozarządowa posiadająca siedzibę na terenie Olsztyna.
Wyboru projektu do realizacji dokonują mieszkańcy i mieszkanki, którzy ukończyli 15 rok życia.
Kwota z budżetu Miasta Olsztyna przeznaczona na realizację V edycji Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego wyniosła 3 730 000 zł, w tym:
a) 1 200 000 zł budżet na realizację czterech projektów zintegrowanych - limit dla jednego projektu: 300 000 zł,
b) 2 530 000 zł budżet na realizację projektów osiedlowych - limit dla jednego projektu: 110 000 zł.

Olsztynianie wybrali cztery projekty zintegrowane oraz 23 projekty osiedlowe. Najwięcej głosów w kategorii zintegrowanych zebrał projekt dotyczący budowy garaży remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Olsztyn-Gutkowo" (3609 głosów). Do zwycięskich projektów zintegrowanych należą także Festiwal Burning Girl (2208 głosów), zagospodarowanie plaży nad jeziorem Skanda (2101 głosów), Olsztyński Festiwal Teatrów Ulicznych (1751 głosów).
Największą liczbę głosów wśród projektów osiedlowych, bo aż 2425 , otrzymał projekt z Gutkowa – Strażacki Plac Zabaw.

Numer edycji:
5
Kto może głosować:
tylko os. zameldowane

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miasta Olsztyna

Lokalizacja: Pl.Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn Telefon +89 5273111
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości