Budżet obywatelski Olsztyn 2017

Edycja budżetu:

2017

Budżet obywatelski Olsztyn 2017: harmonogram

  1. Składanie wniosków projektów 01.04.2017 - 04.06.2017
  2. Weryfikacja prawno-merytoryczna złożonych wniosków 05.06.2017 - 22.06.2017
  3. Głosowanie 25.09.2017 - 08.10.2017
  4. Ogłoszenie wyników 24.10.2017
  5. Realizacja projektów 01.01.2018 - 31.12.2018

Budżet obywatelski Olsztyn 2017: zasady

Propozycje projektu do zrealizowania w ramach budżetu obywatelskiego może zgłosić każdy mieszkaniec/mieszkanka Olsztyna, który ukończył 13 rok życia lub organizacja pozarządowa posiadająca siedzibę na terenie Olsztyna.
Wyboru projektu do realizacji dokonują mieszkańcy i mieszkanki, którzy ukończyli 15 rok życia.
Kwota z budżetu Miasta Olsztyna przeznaczona na realizację V edycji Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego wynosi 3 730 000 zł, w tym:
a) 1 200 000 zł budżet na realizację czterech projektów zintegrowanych - limit dla jednego projektu wynosi 300 000 zł,
b) 2 530 000 zł budżet na realizację projektów osiedlowych - limit dla jednego projektu wynosi 110 000 zł.

Numer edycji:
5
Kto może głosować:
tylko os. zameldowane

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miasta Olsztyna

Lokalizacja: Pl.Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn Telefon +89 5273111
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości