Budżet obywatelski Olkusz 2017

Edycja budżetu:

2017

Budżet obywatelski Olkusz 2017: harmonogram

  1. Konsultacje społeczne 22.03.2017 - 05.04.2017
  2. Kampania promocyjno-informacyjna 04.05.2017 - 16.10.2017
  3. Składanie wniosków projektów 15.05.2017 - 16.06.2017
  4. Weryfikacja prawno-merytoryczna złożonych wniosków 16.06.2017 - 31.08.2017
  5. Ogłoszenie listy projektów poddanych pod głosowanie 15.09.2017
  6. Głosowanie 25.09.2017 - 06.10.2017
  7. Ogłoszenie wyników 16.10.2017
  8. Realizacja projektów 01.01.2018 - 31.12.2018

Budżet obywatelski Olkusz 2017: zasady

Do BO Olkusza zadania może zgłosić każdy mieszkaniec, który ukończył 16 rok życia. Każdy może zgłosić maksymalnie trzy zadania. Pod wnioskiem swojego projektu trzeba zebrać 15 podpisów innych mieszkańców. Mieszkaniec może poprzeć dowolną liczbę zadań.
Głosować mogą osoby od 16 roku życia. Każdy może oddać głosy na maksymalnie trzy zadania. Głos oddany na zadanie wskazane na 1 miejscu ma 3 punkty, na drugim - 2, na trzecim - 1.
Wygrywają zadania, które mają największą liczbę głosów/punktów.
Jak na razie wszystkie projekty wybrane do realizacji w trzech pierwszych edycjach zostały zrealizowane lub kończy się ich realizacja.
W Olkuszu nie ma "maratonu pisania wniosków", są natomiast dyżury pracowników Urzędu, którzy pomagają wypełniać wnioski w terminie "zgłaszanie propozycji zadań".
Urząd do kwestii odwołań podchodzi inaczej niż np. Kraków. Jest mniej projektów, dlatego łatwiej jest im być w kontakcie z wnioskodawcami do budżetu obywatelskiego. W przypadku wątpliwości kontaktują się z wnioskodawcami i wnioski są poprawiane.
W edycji 2017 do głosowania nie został dopuszczony tylko jeden projekt - rewitalizacja ogrodu Przedszkola nr 5, a to z uwagi na fakt, że gmina w obiekcie planuje przeprowadzenie prac budowlanych, które całkowicie zniszczyłyby efekt zadania budżetu obywatelskiego.
Wśród zwycięskich projektów są m.in. doposażenie placu zabaw w ogrodzie przedszkolnym przy Przedszkolu Nr 3 w Olkuszu, budowa siłowni zewnętrznej na os. Słowiki czy zakup i dostawa książek do Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olkuszu.

Numer edycji:
4
Kto może głosować:
od 16 r.ż

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu

Lokalizacja: Rynek 1, 32-300 Olkusz Telefon 32 6260100
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości