Budżet obywatelski Olkusz 2019

Edycja budżetu:

2019

Budżet obywatelski Olkusz 2019: harmonogram

  1. Składanie wniosków projektów 17.06.2019 - 12.07.2019
  2. Weryfikacja prawno-merytoryczna złożonych wniosków 15.07.2019 - 30.08.2019
  3. Ogłoszenie listy projektów poddanych pod głosowanie 27.09.2019
  4. Głosowanie 07.10.2019 - 20.10.2019
  5. Ogłoszenie wyników 28.10.2019
  6. Realizacja projektów 01.01.2020 - 31.12.2020

Budżet obywatelski Olkusz 2019: zasady

Budżet obywatelski w Olkuszu trzyma się dobrze. W 2019 roku ruszyła już jego szósta edycja. Zadania wybrane w tym roku będą realizowane tradycyjnie w przyszłym, czyli w 2019 r.

W szóstej edycji do wydania było nieco mniej pieniędzy niż rok temu, bo 1 mln zł w stosunku do 1,2 mln zł.

Do BO Olkusza zadania może zgłosić każdy mieszkaniec, który ukończył 16 rok życia. Każdy może zgłosić maksymalnie trzy zadania. Pod wnioskiem swojego projektu trzeba zebrać 15 podpisów innych mieszkańców. Mieszkaniec może poprzeć dowolną liczbę zadań.
Głosować mogą osoby od 16 roku życia. Każdy może oddać głosy na maksymalnie trzy zadania. Głos oddany na zadanie wskazane na 1 miejscu ma 3 punkty, na drugim - 2, na trzecim - 1.
Wygrywają zadania, które mają największą liczbę głosów/punktów.

W Olkuszu nie ma "maratonu pisania wniosków", są natomiast dyżury pracowników Urzędu, którzy pomagają wypełniać wnioski w terminie "zgłaszanie propozycji zadań".
Urząd do kwestii odwołań podchodzi inaczej niż np. Kraków. Jest mniej projektów, dlatego łatwiej jest im być w kontakcie z wnioskodawcami do budżetu obywatelskiego. W przypadku wątpliwości kontaktują się z wnioskodawcami i wnioski są poprawiane.

W roku 2019 wybrano do realizacji takie zadania, jak:
- Rozbudowa remizy OSP w Osieku.
- Remont i doposażenie kuchni i magazynku w OSP Zawada.
- Budowa drogi dojazdowej w Zimnodole na działce 431.
- Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 5 w Olkuszu.
- Doposażenie obiektów sportowo-zabawowych przy Szkole Podstawowej nr 5 w Olkuszu.
- Zakup i dostawa książek do Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olkuszu oraz organizacja spotkań autorskich.
- Aktywni na Słowikach- Ruch to zdrowie!
- Edu Sport- strefa edukacyjno- sportowa w Gorenicach.

Numer edycji:
6
Kto może głosować:
od 16 r.ż

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu

Lokalizacja: Rynek 1, 32-300 Olkusz Telefon 32 6260100
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości