Budżet obywatelski Olkusz 2018

Edycja budżetu:

2018

Budżet obywatelski Olkusz 2018: harmonogram

 1. Konsultacje społeczne 01.01.2018 - 22.06.2018
 2. Maraton pisania wniosków 21.05.2018 - 22.06.2018
 3. Kampania promocyjno-informacyjna 01.01.2018 - 31.12.2018
 4. Składanie wniosków projektów 21.05.2018 - 22.06.2018
 5. Weryfikacja prawno-merytoryczna złożonych wniosków 25.06.2018 - 31.08.2018
 6. Ogłoszenie listy projektów poddanych pod głosowanie 14.09.2018
 7. Składanie odwołań 14.09.2018 - 21.09.2018
 8. Rozpatrywanie odwołań 14.09.2018 - 21.09.2018
 9. Głosowanie 01.10.2018 - 12.10.2018
 10. Ogłoszenie wyników 17.10.2018
 11. Działania informacyjne 17.10.2018 - 31.12.2018
 12. Konkurs na realizację projektów 17.10.2018 - 31.12.2018
 13. Realizacja projektów 01.01.2019 - 31.12.2019

Budżet obywatelski Olkusz 2018: zasady

W maju 2018 r. w Olkuszu ruszyła już piąta edycja Budzetu Obywatleskiego. Zadania wybrane w tym roku będą realizowane w przyszłym - 2019r.
1 mln 200 tys. zł - tyle pieniędzy gmina przeznaczyła na inwestycje z Budżetu Obywatelskiego na 2019 r.
- Bardzo dziękuję za aktywność w poprzednich latach i zapraszam do głosowania w tym roku - mówi Roman Piaśnik, burmistrz Olkusza.
Do BO Olkusza zadania może zgłosić każdy mieszkaniec, który ukończył 16 rok życia. Każdy może zgłosić maksymalnie trzy zadania. Pod wnioskiem swojego projektu trzeba zebrać 15 podpisów innych mieszkańców. Mieszkaniec może poprzeć dowolną liczbę zadań.
Głosować mogą osoby od 16 roku życia. Każdy może oddać głosy na maksymalnie trzy zadania. Głos oddany na zadanie wskazane na 1 miejscu ma 3 punkty, na drugim - 2, na trzecim - 1.
Wygrywają zadania, które mają największą liczbę głosów/punktów.
Jak na razie wszystkie projekty wybrane do realizacji w trzech pierwszych edycjach zostały zrealizowane. W tym roku trwają prace nad zeszłorocznymi projektami. Część z nich jest już gotowa.
W Olkuszu nie ma "maratonu pisania wniosków", są natomiast dyżury pracowników Urzędu, którzy pomagają wypełniać wnioski w terminie "zgłaszanie propozycji zadań".
Urząd do kwestii odwołań podchodzi inaczej niż np. Kraków. Jest mniej projektów, dlatego łatwiej jest im być w kontakcie z wnioskodawcami do budżetu obywatelskiego. W przypadku wątpliwości kontaktują się z wnioskodawcami i wnioski są poprawiane.

Numer edycji:
5
Kto może głosować:
od 16 r.ż

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu

Lokalizacja: Rynek 1, 32-300 Olkusz Telefon 32 6260100
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości