Budżet obywatelski Olesno 2018

Edycja budżetu:

2018

Budżet obywatelski Olesno 2018: harmonogram

  1. Kampania promocyjno-informacyjna 16.08.2018 - 26.08.2018
  2. Składanie wniosków projektów 27.08.2018 - 07.09.2018
  3. Weryfikacja prawno-merytoryczna złożonych wniosków 08.09.2018 - 23.09.2018
  4. Głosowanie 24.09.2018 - 07.10.2018
  5. Ogłoszenie wyników 10.10.2018
  6. Realizacja projektów 01.01.2019 - 31.12.2019

Budżet obywatelski Olesno 2018: zasady

W ramach funduszu sołeckiego 18 wiosek gminy Olesno od dziewięciu lat mieszkańcy sami decydują o inwestycjach u siebie. Najczęstszymi wyborami są: zakup sprzętu strażackiego do jednostek OSP, Wiejskie Centra Kultury, place zabaw oraz organizacja spotkań integrujących mieszkańców.

Teraz o inwestycjach na swoich osiedlach mogą decydować także mieszkańcy Olesna.

Wniosek o inwestycję mogła złożyć grupa co najmniej 9 mieszkańców. Zgłaszane propozycje musiały dotyczyć inwestycji na terenach gminnych (szacowany koszt zadania nie mógł przekraczać 200 tysięcy zł).

Głosować mogli wszyscy mieszkańcy Olesna (przy czym osoby poniżej 13 roku życia zgodnie z kodeksem cywilnym, za zgodą opiekuna prawnego). Zagłosować można było na maksymalnie 3 zadania.
Tegoroczne głosowanie zaplanowano w terminie 24 września - 7 października.
W głosowaniu wzięło udział 2271 osób (z tego 2060 głosów było prawidłowych, a 211 kart uznano za nieważne).

Było 10 propozycji, z czego do realizacji wybrano 4 inwestycje, które dostały największe poparcie.
Wyniki:
1. Plac sprawnościowy przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 3 w Oleśnie
Ustawienie i osadzenie za pomocą kotw metalowych pięciu urządzeń sprawnościowych na terenie „zielonego placu szkolnego” tj. pasa zieleni porośniętego trawą o wymiarach 8m x 33m.
W skład urządzeń wchodzą: czworokąt wielofunkcyjny, drabinka pozioma, pomost z belką, tunel metalowy, trampolina.

2. Miasteczko rowerowe z grami podwórkowymi przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 w Oleśnie Projekt polega na nałożeniu wysokiej jakości materiałów termoplastycznych na kostkę brukową. Materiał ma jaskrawe kolory, dużą odporność na warunki atmosferyczne, oraz jest antypoślizgowy - plansze z grami podwórkowymi, miasteczko rowerowe.

3. Dofinansowanie renowacji boiska głównego oraz systemu nawodnienia na Stadionie Miejskim w Oleśnie
Renowacja boiska głównego oraz system nawodnienia: - rekultywacja płyty głównej - zakup piasku - zakup materiałów - instalacja systemu nawadniającego - zakup materiałów - wynajem sprzętu

4. Dofinansowanie zakupu sprzętu sportowego dla Oleskiego Klubu Sportowego
Zakup sprzętu sportowego dla zawodników OKS Olesno (m.in. bramki aluminiowej przenośnej, znaczników stożkowych, zestawu gum Fitness, teczki taktycznej trenerskiej, drabinek koordynacyjnych, znaczników do sportów zespołowych, ciśnieniomierzy do piłek, Siatki na bramki, piłki, murków piłkarskich metalowych, siatek na piłki, tablicy taktycznej itp.)

Numer edycji:
1
Kto może głosować:
wszyscy

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miejski w Oleśnie

Lokalizacja: ul. Pieloka 21, 46-300 Oleśno Telefon 34 359 78 41
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości