Budżet obywatelski Nysa 2017

Budżet obywatelski Nysa 2017: harmonogram

  1. Składanie wniosków projektów 09.10.2017 - 27.10.2017
  2. Weryfikacja prawno-merytoryczna złożonych wniosków 30.10.2017 - 17.11.2017
  3. Ogłoszenie listy projektów poddanych pod głosowanie 20.11.2017
  4. Składanie odwołań 21.11.2017 - 27.11.2017
  5. Rozpatrywanie odwołań 28.11.2017 - 04.12.2017
  6. Głosowanie 03.01.2018 - 28.01.2018
  7. Ogłoszenie wyników 26.02.2018
  8. Konkurs na realizację projektów 01.03.2018
  9. Realizacja projektów 01.03.2018 - 31.12.2018

Budżet obywatelski Nysa 2017: zasady

Głosowanie na budżet obywatelski gminy Nysa będzie prowadzone pomiędzy 3 a 28 stycznia 2018 roku. Głosować mogą mieszkańcy gminy, posiadający czynne prawo wyborcze.

Głosujemy w siedzie urzędu, za pośrednictwem strony internetowej www.nysa.eu lub przesyłając pocztą kartę do głosowania (decyduje data nadania listu).

Urząd Miasta zatwierdził listę 17 projektów, zgłoszonych przez mieszkańców. Jeden może otrzymać maksymalnie 150 tys. zł. Łączna kwota przeznaczona na budżet obywatelski w 2018 roku to 600 tys. zł. Tak więc wystarczy na zrealizowania 4 projektów, które uzyskają największe poparcie mieszkańców.

W IV edycji Budżetu Obywatelskiego Gminy Nysa oddano 18 345 głosów, z czego 16 346 głosów było ważnych.

Zwycięskie projekty:
1. "Nyska Strefa Biegacza" (2559 głosów),
2. "W jedności siła - wyposażenie, modernizacja terenów rekreacyjno - sportowych oraz modernizacja i wyposażenie świetlic wiejskich w sołectwach Kępnica, Wierzbięcice, Lipowa, Przełęk, Złotogłowice" (2555)
3. "Integrujemy i zwiększamy aktywność fizyczną mieszkańców Białej Nyskiej, Goświnowic, Iławy, Morowa i Siestrzechowic" (2306)
4. "Działamy dla Pokoleń - zagospodarowanie terenów sportowo - wypoczynkowych w sołectwach Wyszków Śląski, Kubice, Jędrzychów, Rusocin" (1726).

Numer edycji:
4
Kto może głosować:
tylko pełnoletni tylko os. zameldowane

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miejski w Nysie

Lokalizacja: ul. Kolejowa 15, 48-300 Nysa Telefon 77 4080558
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości