Budżet obywatelski Nowy Wiśnicz 2017

Edycja budżetu:

2017

Budżet obywatelski Nowy Wiśnicz 2017: harmonogram

  1. Składanie wniosków projektów 01.06.2017 - 30.06.2017
  2. Weryfikacja prawno-merytoryczna złożonych wniosków 03.07.2017 - 31.07.2017
  3. Ogłoszenie listy projektów poddanych pod głosowanie 11.09.2017
  4. Głosowanie 13.09.2017 - 29.09.2017
  5. Ogłoszenie wyników 18.10.2017
  6. Realizacja projektów 02.01.2018 - 31.12.2018

Budżet obywatelski Nowy Wiśnicz 2017: zasady

Zgłaszanym projektem może być każda inicjatywa obywatelska określająca zadanie, które przyczynia się do pozytywnego rozwoju sołectwa i osiedla. Inicjatywą obywatelską może być, w szczególności projekt zadania, takiego jak: budowa,
modernizacja lub remont elementu infrastruktury - z wyłączeniem wodociągów i kanalizacji; działanie mające na celu poprawę warunków życia i funkcjonowania
mieszkańców lub wydarzenie o charakterze prospołecznym, kulturalnym, oświatowym lub
sportowym. Podział kwoty budżetu obywatelskiego następuje proporcjonalnie na poszczególne sołectwa oraz osiedle Nowy Wiśnicz według wzoru: ilość mieszkańców sołectwa (osiedla)/ilość mieszkańców gminy (wg stanu na 31.12.2016 r. ogłoszonego na stronie BIP urzędu) co daje następujące kwoty: I) Osiedle Nowy Wiśnicz -197 200 zł; 2) Sołectwo Chronów -32 800 zł; 3) Sołectwo Kobyle -96 600 zł; 4) Sołectwo Kopaliny-40 OOO zł; 5) Sołectwo Królówka -155 4000 zł; 6) Sołectwo Leksandrowa - 59 800 zł; 7) Sołectwo Łomna - 3 7 800 zł; 8) Sołectwo Muchówka -75 800 zł; 9) Sołectwo Olchawa-47 400 zł; 1 O) Sołectwo Połom Duży -43 400 zł; 11) Sołectwo Stary Wiśnicz -171 800 zł; 12) Sołectwo Wiśnicz Mały-42 OOO zł.

Numer edycji:
3
Kto może głosować:
od 16 r.ż

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miasta i Gminy Nowy Wiśnicz

Lokalizacja: Rynek 38, 32-700 Nowy Wiśnicz Telefon 14 685 09 12
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości