Budżet obywatelski Nowy Wiśnicz 2019

Edycja budżetu:

2019

Budżet obywatelski Nowy Wiśnicz 2019: harmonogram

  1. Kampania promocyjno-informacyjna 23.05.2019 - 21.10.2019
  2. Składanie wniosków projektów 03.06.2019 - 28.06.2019
  3. Weryfikacja prawno-merytoryczna złożonych wniosków 01.07.2019 - 30.08.2019
  4. Ogłoszenie listy projektów poddanych pod głosowanie 05.09.2019
  5. Składanie odwołań 05.09.2019 - 27.09.2019
  6. Rozpatrywanie odwołań 05.09.2019 - 27.09.2019
  7. Głosowanie 10.09.2019 - 27.09.2019
  8. Ogłoszenie wyników 15.10.2019 - 21.10.2019
  9. Realizacja projektów 01.01.2020 - 31.12.2020

Budżet obywatelski Nowy Wiśnicz 2019: zasady

Zasadniczym celem budżetu obywatelskiego jest zmotywowanie mieszkańców do większego zaangażowania w ustalanie priorytetów społeczności lokalnej z perspektywy jej wspólnego dobra i spowodowanie realizacji tych zadań, które z punktu widzenia mieszkańców należy realizować w pierwszej kolejności. Cel ten ma również wzmocnić postawy obywatelskie mieszkańców i prowadzić do aktywnego udziału lokalnej społeczności w procesie decydowania o wydatkowaniu określonej części budżetu Miasta i Gminy Nowy Wiśnicz.

Zgłaszanym projektem może być każda inicjatywa obywatelska określająca zadanie, które przyczynia się do pozytywnego rozwoju sołectwa i osiedla. Inicjatywą obywatelską może być, w szczególności projekt zadania, takiego jak: budowa, modernizacja lub remont elementu infrastruktury - z wyłączeniem wodociągów i kanalizacji; działanie mające na celu poprawę warunków życia i funkcjonowania mieszkańców lub wydarzenie o charakterze prospołecznym, kulturalnym, oświatowym lub sportowym.

Projekt może zgłosić każdy mieszkaniec, który ma prawo wybierania do Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu. Zgłoszenie musi być podparte podpisami 10 mieszkańców gminy, którzy ukończyli 16 lat.

W roku 2019 w BO zwyciężyły takie zadania, jak:
- Budowa chodnika w ciągu drogi gminnej nr 580273K w miejscowości Chronów
- Modernizacja stadionu w Kobylu
- Remont drogi wewnętrznej po działkach gminnych przysiółka Skotnica – Nowy Świat w miejscowości Królówka
- Remont i rozbudowa placu zabaw z elementami siłowni przy Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia w Muchówce
- Remont posadzek w garażach budynku OSP w Nowym Wiśniczu
- Położenie nowej nakładki asfaltowej na drodze gminnej w miejscowości Stary Wiśnicz na odcinku od Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II do Plebanii

Numer edycji:
5
Kto może głosować:
od 16 r.ż

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miasta i Gminy Nowy Wiśnicz

Lokalizacja: Rynek 38, 32-700 Nowy Wiśnicz Telefon 14 685 09 12
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości