Budżet obywatelski Nowy Wiśnicz 2018

Edycja budżetu:

2018

Budżet obywatelski Nowy Wiśnicz 2018: harmonogram

  1. Kampania promocyjno-informacyjna 26.04.2018 - 17.10.2018
  2. Składanie wniosków projektów 01.06.2018 - 29.06.2018
  3. Weryfikacja prawno-merytoryczna złożonych wniosków 30.06.2018 - 31.07.2018
  4. Ogłoszenie listy projektów poddanych pod głosowanie 07.09.2018
  5. Głosowanie 11.09.2018 - 28.09.2018
  6. Ogłoszenie wyników 16.10.2018 - 17.10.2018
  7. Realizacja projektów 01.01.2019 - 31.12.2019

Budżet obywatelski Nowy Wiśnicz 2018: zasady

Zgłaszanym projektem może być każda inicjatywa obywatelska określająca zadanie, które przyczynia się do pozytywnego rozwoju sołectwa i osiedla. Inicjatywą obywatelską może być, w szczególności projekt zadania, takiego jak: budowa, modernizacja lub remont elementu infrastruktury - z wyłączeniem wodociągów i kanalizacji; działanie mające na celu poprawę warunków życia i funkcjonowania mieszkańców lub wydarzenie o charakterze prospołecznym, kulturalnym, oświatowym lub sportowym.

Projekt może zgłosić każdy mieszkaniec, który ma prawo wybierania do Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu. Zgłoszenie musi być podparte podpisami 10 mieszkańców gminy, którzy ukończyli 16 lat.

W roku 2018 zwyciężyły takie zadania, jak:
- Poprawa infrastruktury w Chronowie – stadion sportowy, dojście do stadionu
- Przebudowa drogi gminnej nr 580282K „Stary Wiśnicz- Kobyle” w miejscowości Kobyle – strona południowa (kontynuacja),
- Remont drogi wewnętrznej po działce nr 30/5 w miejscowości Kopaliny,
- Remont drogi gminnej nr 580285K po działce nr 618 w Królówce (kolejny etap),
- Plac zabaw dla dzieci przy przedszkolu w Królówce
- Budowa chodnika w ciągu drogi gminnej G 580286 K w m. Leksandrowa – etap IV
- Wymiana stolarki w budynku byłej szkoły w Łomnej
- Przebudowa drogi gminnej nr 580275K Królówka - Muchówka w miejscowości Muchówka
- Budowa chodnika przy ul. Matejki - II etap
- Remont ul. Kazimierza Brodzińskiego
- Poprawa infrastruktury w Olchawie
- Budowa placu zabaw przy szkole w m. Połom Duży
- Kompleks sportowo-rekreacyjny przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Starym Wiśniczu (II etap)
- Zakup materiałów do modernizacji i zagospodarowania terenu przy Remizie OSP Stary Wiśnicz
- Remont drogi wewnętrznej po działce nr 426 w miejscowości Wiśnicz Mały

Numer edycji:
4
Kto może głosować:
od 16 r.ż

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miasta i Gminy Nowy Wiśnicz

Lokalizacja: Rynek 38, 32-700 Nowy Wiśnicz Telefon 14 685 09 12
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości