Budżet obywatelski Nowy Targ 2017

Edycja budżetu:

2017

Budżet obywatelski Nowy Targ 2017: harmonogram

  1. Konsultacje społeczne 17.08.2017 - 07.09.2017
  2. Maraton pisania wniosków 16.08.2017 - 18.09.2017
  3. Kampania promocyjno-informacyjna 02.08.2017 - 31.10.2017
  4. Składanie wniosków projektów 16.08.2017 - 18.09.2017
  5. Weryfikacja prawno-merytoryczna złożonych wniosków 18.09.2017 - 05.10.2017
  6. Ogłoszenie listy projektów poddanych pod głosowanie 05.10.2017
  7. Głosowanie 13.10.2017 - 31.10.2017
  8. Ogłoszenie wyników 10.11.2017
  9. Realizacja projektów 01.01.2018 - 31.12.2018

Budżet obywatelski Nowy Targ 2017: zasady

Głosowanie nad projektami Budżetu Obywatelskiego 2017 w Nowym Targu zakończyło się 31 października. Mieszkańcy poznali wyniki głosowania w połowie listopada. W głosowaniu oddano 6335 ważnych kart, z czego 60% w wersji papierowej. 130 kart (2%) zostało uznanych za nieważne. Tegoroczny budżet obywatelski został podzielony na zadania ogólnomiejskie, oraz zadania podzielone na cztery obszary miasta.

W edycji z r oku 2017 zwyciężyły takie zadania, jak zakup hali pneumatycznej na jedno z boisk przy Szkole Podstawowej nr 2, bezpłatne szkolenia z pierwszej pomocy dla mieszkańców miasta oraz zakup sprzętu dla GOPR i OSP czy Wydarzenie ewangelizacyjne „Jezus na Lodowisku”.

Numer edycji:
3
Kto może głosować:
od 16 r.ż tylko os. zameldowane

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miasta Nowy Targ

Lokalizacja: ul. Krzywa 1, 34-400 Nowy Targ Telefon +18 2611200
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości