Budżet obywatelski Nowy Targ 2019

Edycja budżetu:

2019

Budżet obywatelski Nowy Targ 2019: harmonogram

  1. Konsultacje społeczne 13.06.2019
  2. Składanie wniosków projektów 03.06.2019 - 05.07.2019
  3. Głosowanie 11.09.2019 - 01.10.2019
  4. Ogłoszenie wyników 09.10.2019
  5. Realizacja projektów 01.01.2020 - 31.12.2020

Budżet obywatelski Nowy Targ 2019: zasady

W roku 2019 mieszkańcy Nowego Targu na zadania w budżecie obywatelskim mieli do dyspozycji 500 tys. zł, czyli o połowę mniej, niż rok temu.

Zgłaszane zadania do BO muszą być zgodne z prawem, ogólnodostępne, zlokalizowane na terenie stanowiącym własność Miasta Nowy Targ lub na terenie, do którego miasto Nowy Targ będzie posiadało tytuł prawny oraz możliwe do wykonania w jednym roku budżetowym.

W tegorocznej edycji zrezygnowano z podziału na okręgi. W latach ubiegłych miasto dzielono na 4 okręgi.

Uprawnionymi do zgłaszania zadań i głosowania są mieszkańcy Miasta Nowy Targ, którzy najpóźniej w dniu złożenia wniosku o realizację zadania ukończyli 16 rok życia. Każde zgłoszone zadanie wymaga poparcia co najmniej 15 mieszkańców Miasta Nowy Targ, którzy ukończyli 16 rok życia. Poparcie wyrażane jest w formie własnoręcznego podpisu na liście poparcia konkretnego zadania. Każdy mieszkaniec miasta może złożyć lub poprzeć więcej niż jeden projekt zadania.

W 2019 roku w BO wygrały takie zadania, jak:
- Aktywizacja kulturalna i sportowo-rekreacyjna mieszkańców Parafii pw. św. Jana Pawła II
- Bezpieczeństwo przede wszystkim - szkolenia z pierwszej pomocy trzecia edycja. Wsparcie działań poszukiwawczo - ratowniczych OSP Nowy Targ i Grupy Podhalańskiej GOPR
- Nowotarski rower miejski
- Piracki Plac Zabaw - doposażenie Nowotarskiej Strefy Relaksu
- Niewidomi nie gryzą
- Nowotarski festyn na osiedlu Niwa
- Gimnastyka AQUA dla Seniorów

Numer edycji:
5
Kto może głosować:
od 16 r.ż

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miasta Nowy Targ

Lokalizacja: ul. Krzywa 1, 34-400 Nowy Targ Telefon +18 2611200
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości