Budżet obywatelski Nowy Targ 2018

Edycja budżetu:

2018

Budżet obywatelski Nowy Targ 2018: harmonogram

 1. Konsultacje społeczne 12.06.2018 - 21.06.2018
 2. Maraton pisania wniosków 12.06.2018 - 16.07.2018
 3. Kampania promocyjno-informacyjna 12.06.2018 - 16.07.2018
 4. Składanie wniosków projektów 11.06.2018 - 16.07.2018
 5. Weryfikacja prawno-merytoryczna złożonych wniosków 17.07.2018 - 31.08.2018
 6. Ogłoszenie listy projektów poddanych pod głosowanie 03.09.2018
 7. Składanie odwołań 16.07.2018 - 31.08.2018
 8. Rozpatrywanie odwołań 16.07.2018 - 31.08.2018
 9. Głosowanie 11.09.2018 - 01.10.2018
 10. Ogłoszenie wyników 12.10.2018
 11. Działania informacyjne 12.10.2018 - 31.12.2018
 12. Konkurs na realizację projektów 01.01.2019 - 31.12.2019
 13. Realizacja projektów 01.01.2019 - 31.12.2019

Budżet obywatelski Nowy Targ 2018: zasady

Budżet obywatelski, to specjalnie wydzielona kwota z budżetu miasta, o wydanie której może zdecydować bezpośrednio każdy mieszkaniec Nowego Targu.
Na realizację przeznacza się kwotę do jednego miliona złotych, dzieląc go po 150 000 zł na 4 okręgi oraz 300 000 zł na okręg ogólnomiejski.
Zgłaszanym wnioskiem może być każda inicjatywa obywatelska określająca zadanie mające wpływ na rozwój miasta i zaspokojenie potrzeb mieszkańców takich jak:
budowa lub remont infrastruktury miejskiej, działanie mające na celu poprawę warunków życia i funkcjonowania mieszkańców, wydarzenie o charakterze prospołecznym.

W 2018 roku wygrały takie zadania, jak:
- Nowotarski festyn na osiedlu Niwa,
- Wydarzenie ewangelizacyjne „Jezus na Lodowisku”,
- Publiczny dostęp do AED i szkolenia,
- „…Chodźcie na Turbacz…" z Nowego Targu. Budowa zaplecza turystycznego w Gorce,
- Modernizacja boiska na ulicy Klikuszówka,
- Rozbudowa istniejącej siłowni wraz z małym placem zabaw - ulica Wojska Polskiego,
- Aktywizacja kulturalna i sportowo-rekreacyjna mieszkańców Parafii pw. św. Jana Pawła II w 40. rocznicę wizyty Ojca Świętego w Nowym Targu.

Numer edycji:
4
Kto może głosować:
od 16 r.ż

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miasta Nowy Targ

Lokalizacja: ul. Krzywa 1, 34-400 Nowy Targ Telefon +18 2611200
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości