Budżet obywatelski Nowy Sącz 2018

Edycja budżetu:

2018

Budżet obywatelski Nowy Sącz 2018: harmonogram

  1. Maraton pisania wniosków 01.03.2018 - 06.04.2018
  2. Kampania promocyjno-informacyjna 14.02.2018 - 01.06.2018
  3. Składanie wniosków projektów 01.03.2018 - 06.04.2018
  4. Weryfikacja prawno-merytoryczna złożonych wniosków 01.03.2018 - 11.05.2018
  5. Ogłoszenie listy projektów poddanych pod głosowanie 14.05.2018
  6. Głosowanie 02.06.2018 - 09.06.2018
  7. Ogłoszenie wyników 18.06.2018
  8. Realizacja projektów 01.01.2019 - 31.12.2019

Budżet obywatelski Nowy Sącz 2018: zasady

Do budżetu obywatelskiego Nowego Sącza można zgłaszać zadania ogólnomiejskie (pula środków 400 000 zł), jak i dzielnicowe (po 40 000 zł na każdą z czterech dzielnic). Zadania ogólnomiejskie mają charakter "miękki", czyli inny niż inwestycyjny. Natomiast zadania dzielnicowe to projekty "twarde", które mogą dotyczyć budowy, rozbudowy, czy przebudowy infrastruktury miejskiej. Jeden mieszkaniec może zgłosić kilka projektów. Jeśli zgłoszone zadanie przejdzie pozytywnie weryfikację, zostaje ono dopuszczone do głosowania. Odbywa się ono internetowo. Podczas głosowania oddajemy po jednym głosie na projekt ogólnomiejski i dzielnicowy. Wygrywają zadania z największą liczbą głosów, które mieszczą się w puli środków przeznaczonych na budżet obywatelski. Zgłaszać projekty i głosować mogą mieszkańcy Nowego Sącza (zameldowani na stałe lub czasowo), którzy ukończyli 16 rok życia.

W 2018 roku zwyciężyły takie zadania, jak:
- Nasza Sandecja: dofinansowanie do zakupu karnetów na mecze Sandecji w 2019 roku dla mieszkańców Nowego Sącza,
- Aby w Nowym Sączu chciało się żyć - m.in. budowa małej siłowni i placyku rekreacyjnego,
- Montaż oświetlenia oraz zakup i montaż kontenerów szatniowo-socjalnych na stadionie MOSIR "Piątkowa" przy ul. Lwowskiej,
- Terapia, edukacja, wychowanie przez prace w ogrodach i ścieżkach zmysłów - Zadanie dotyczy stworzenia przy placówkach oświatowych oraz pomocy społecznej mieszczących się na terenie dzielnicy 3 ogrodów i ścieżek zmysłu (dotknij, poczuj, rozpoznaj) dostosowanych do potrzeb dzieci, młodzieży oraz dorosłych niepełnosprawnych,
- Nowoczesna Infrastruktura Miejska - Przyjazna Wszystkim Mieszkańcom. Projekt ma na celu modernizację boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 8 i szkole Podstawowej nr 9 oraz wykonanie ogrodzonego placu zabaw przy ul. Zakładników.

Numer edycji:
4
Kto może głosować:
od 16 r.ż

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miasta Nowego Sącza

Lokalizacja: Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz Telefon 18 44 35 308
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości